Homilia z Opoki na XIII niedzielę zw.

Marek Mularczyk OMI
Propozycja homilii na XIII niedzielę zwykłą.

Człowiek stworzony jest i powołany do tego, aby kochać Boga, oddać się Jemu całym sercem i pozwolić na to, aby Boże słowo jego kształtowało.

Słowa dzisiejszej Ewangelii, mówiące o tym, że kto bardziej miłuje ojca lub matkę nie jest godzien być prawdziwym uczniem Chrystusa, są bardzo przejmujące. Napełniają nas jednocześnie ogromną wiarą i nadzieją w to, że Chrystus obdarza nas jeszcze czymś większym i bogatszym ponad to, co otrzymaliśmy od naszych rodziców, tych, którzy przekazali nam życie i wprowadzili w wielki świat.

Tak wiele zawdzięczamy naszym rodzicom. Mój ojciec zanim rozpocząłem naukę w szkole podstawowej opowiedział mi już historię Pisma Świętego od pierwszej do ostatniej strony, od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, do ostatniego rozdziału księgi Apokalipsy. Matka, kiedy wyjeżdżałem z domu i opuszczałem ich na dłuższy czas zawsze i niezmiennie powiadała, żebym się nie dał złym ludziom i wracał na powrót do domu zwycięski. Ale czy to już wszystko, czy ta mądrość i umiejętność wystarcza…

Dzisiaj Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy dołączyli do innej rodziny, Rodziny Chrystusowej, której imię Kościół Święty. Tam gdzie jest miejsce do słuchania Bożego słowa i poddania się działaniu Jego zbawczej łasce i mocy. Tam gdzie zyskujemy dar ukształtowania nas i upodobnienia na obraz umiłowanego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Zachęca nas do tego, abyśmy postępowali w życiu bogaci już nie tylko mądrością ludzką, którą to mądrość i umiejętność Jezus podnosi do wymiaru miłości ojca i matki, ale do tego, abyśmy zechcieli przejść przez życie na zasadzie przynależności do Boga. Bo mądrość ludzka w konfrontacji ze złem i podstępem, jakie niesie ze sobą świat, może się okazać niewystarczająca do rozpoznania go i skutecznego jemu się sprzeciwienia. Może też się w konsekwencji okazać niewystarczająca do zbawienia.

Zatem w dzisiejszej Ewangelii Jezus zdaje się mówić, że człowiek powołany jest do tego, aby słuchać słowa Bożego i poddać się Jego działaniu. Domaga się od nas owego oddania i oczekuje, że podołamy temu wyzwaniu. Amen