homilia

Wysłane przez proboszcz w sob., 27/08/2016 - 08:58

Ks. Edward Staniek
HOMILIE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

Czyt. I - Syr 3,17-18.20.28-29 Czyt. II - Hbr 12,18-19.22-24a Ewangelia - Łk 14,1.7-14
CHORZY NA WIELKOŚĆ

homilia na XIX niedzielę

Wysłane przez proboszcz w sob., 06/08/2016 - 11:29

OTRZYMALIŚMY WIELE

Czytając słowa Chrystusa: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą" - najczęściej myślimy o ludziach szczególnie ubogaconych. O tych, którzy otrzymali po dziesięć talentów. Tymczasem dokładniejsze spojrzenie na otrzymane od Boga dary i zlecone zadania zmusza do odniesienia tych słów Chrystusa do siebie.

Strony

Subscribe to www.parafiatyczyn.pl RSS