Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – KSM

“Jeśli chcesz  z fajnymi ludźmi  posiedzieć..
I coś mądrego o Bogu się dowiedzieć
Przyjdź do nas w piąteczek

Zjesz z nami parę ciasteczek”

START: 19:00
META: 21:00
MIEJSCE: w sezonie – stara plebania nad Rehabilitacją;
                   w zimie – sala parafialna – dawna Wikarówka)

 

Przez cnotę, naukę i pracę

Służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów !!!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej istnieje od 1992 roku, kiedy to powstały pierwsze oddziały przy parafiach: Bożego Ciała w Rzeszowie oraz Świętej Trójcy w Tyczynie. Oficjalnie Stowarzyszenie zostało powołane 24 kwietnia 1993 roku. Pierwszym asystentem diecezjalnym został ks. Jan Szczupak. Patronką wspólnoty jest bł. Karolina Kózka. W statucie KSM-u czytamy, że “zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego“.

Asystentem tyczyńskiego oddziału jest ks. Łukasz Ślęczka.