Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – KSM

“Jeśli chcesz  z fajnymi ludźmi  posiedzieć..
I coś mądrego o Bogu się dowiedzieć
Przyjdź do nas w piąteczek

Zjesz z nami parę ciasteczek”

START: 19.00 (w sezonie- stara plebania nad Rehabilitacją; w zimie- sala parafialna- dawna Wikarówka)

META: 19.45

Przez cnotę, naukę i pracę

Służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów !!!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej istnieje od 1992 roku, kiedy to powstały pierwsze oddziały przy parafiach: Bożego Ciała w Rzeszowie oraz Świętej Trójcy w Tyczynie. Oficjalnie Stowarzyszenie zostało powołane 24 kwietnia 1993 roku. Pierwszym asystentem diecezjalnym został ks. Jan Szczupak. Patronką wspólnoty jest bł. Karolina Kózka. W statucie KSM-u czytamy, że “zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego”. Obecnie odpowiedzialnym  jest ks. Piotr Sala.

Na początku września 2017 roku nasza grupa gościła Złazisko z jego przewodnikiem ks. Stanisławem Zagórskim.

22- 23 września w Lipinkach k. Biecza odbył się dzień skupienia dla tyczyńskiej wspólnoty KSM.

15 października została wystawiona sztuka teatralna o św. Bracie Albercie

10 listopada odwiedziny oddziału KSM-u z Przybyszówki z ks. Łukaszem Ślęczką

02 grudnia dyskoteka andrzejkowa

08 grudnia spotkanie mikołajkowe

Rok 2018

07. 09.2018- startujemy w nowym roku szkolnym

22.11. 2018- przyjęcie relikwii św. Stanisława Kostki