Margaretka

„Margaretka”- to inicjatywa modlitewnego ruchu w Kościele katolickim, którego istotę stanowi ofiarowanie wieczystej modlitwy za jednego kapłana. Pomysł ten powstał w Kanadzie w 1981 roku, a dziś realizowany jest w wielu krajach na całym świecie. Początki narodzin pierwszej grupy w Tyczynie sięgają 2000 roku. Inicjatorką oraz animatorką tej modlitwy jest Kazimiera Stromczyńska. Modlitwą tą objęci są od kilkunastu lat głównie kapłani pracujący we wspólnocie tyczyńskiej. Zobowiązanie wobec kapłanów w apostolacie „Margaretek” polega na przyrzeczeniu modlitwy (aż do śmierci) za konkretnego księdza. Wspólnota ta składa się z siedmiu osób lub siedmiu rodzin. Po złożeniu przyrzeczenia każda z osób w jednym dniu tygodnia odmawia dowolną modlitwę za kapłana, najczęściej dziesiątek różańca. Następnie wspólnota, która przyjęła na siebie taki obowiązek przygotowuje dla kapłana symboliczną margaretkę, w której centrum wpisane jest imię księdza, a na siedmiu białych płatkach imiona osób z apostolatu.