Orlęta

GENEZA

Nazwa organizacji nawiązuje do Orląt Lwowskich – najmłodszych obrońców Lwowa w listopadzie 1918 oraz do godła Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁALNOŚĆ, PRAWA, OBOWIĄZKI

„Orlęta” Związku Strzeleckiego działają przy parafii i szkole. Do głównych praw i obowiązków orląt należą:

  1. chęć bycia pożytecznym obywatelem i odważnym żołnierzem
  2. chęć bycia dobrym synem i kolegą
  3. chęć bycia odważnym w słowie i czynie
  4. chęć kochania Polski i pragnienie służenia jej wszystkimi siłami
  5. chęć dbania o honor i dobre imię orląt
  6. chęć pokonywania wytrwale wszelkich trudności

HISTORIA, WYCHOWANIE, PRZYRZECZENIE

  1. Pierwsze drużyny „Orląt” Związku Strzeleckiego powstawały w Polsce od 1930 roku.
  2. W 1934 roku Zarząd Główny oraz Komenda Główna Związku Strzeleckiego wydała Instrukcję Orląt Związku Strzeleckiego.
  3. Za podstawowy ideał wychowawczy przyjęto:

a) wykorzystanie dorobku ideologicznego Związku Strzeleckiego

b) wykorzystanie dorobku organizacyjnego Związku Strzeleckiego

c) wykorzystanie kultu obrońców Lwowa z 1918 i 1920 roku

d) obranie za patrona bohaterskiego płk. Leopolda Lisa-Kuli

Przyrzeczenie: „Wstępując w szeregi Orląt Związku Strzeleckiego „Strzelec” przyrzekam:
Postępować stale według prawa  orlęcego,  aby stać się godnymi tych orląt, które przelaną swą krwią serdeczną wskazały nam, jak kochać ziemię ojczystą, jak żyć dla niej i umierać. Tak nam dopomóż Bóg!”

ZBIÓRKI, UROCZYSTOŚCI, PATRIOTYZM

Zbiórki odbywają się co tydzień w Szkole Podstawowej w Tyczynie (naprzemiennie w środę g.13:30 i w czwartek – g.14:15). Szkolenie obejmuje przede wszystkim: technikę oraz umiejętność musztry, reakcję przed zagrożeniami, taktykę wojskową. Ćwiczenia z tego zakresu wspomaga Dominik Kotula. Orlęta także bardzo chętnie biorą udział w uroczystościach: strzeleckich, państwowych i kościelnych. Pamiętają też o tych, którzy ginęli za naszą wolność, za niepodległą Polskę. Obecna grupa liczy kilkanaście osób. Opiekunami są: Jacek Surówka i Monika Skowron, zaś opiekę duchową nad całą wspólnotą sprawuje  ks. Mateusz Juszczyk .

BÓG, HONOR, OJCZYZNA

Hasła te widnieją na sztandarach różnych organizacji, związków, itp. Oprócz tego charakteru użytkowego są one wpisane w serca wszystkich żołnierzy.