Orlęta

GENEZA

Nazwa organizacji nawiązuje do Orląt Lwowskich – najmłodszych obrońców Lwowa w listopadzie 1918 oraz do godła Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁALNOŚĆ, PRAWA, OBOWIĄZKI

„Orlęta” Związku Strzeleckiego działają przy parafii i szkole. Do głównych praw i obowiązków orląt należą:

  1. chęć bycia pożytecznym obywatelem i odważnym żołnierzem
  2. chęć bycia dobrym synem i kolegą
  3. chęć bycia odważnym w słowie i czynie
  4. chęć kochania Polski i pragnienie służenia jej wszystkimi siłami
  5. chęć dbania o honor i dobre imię orląt
  6. chęć pokonywania wytrwale wszelkich trudności

HISTORIA, WYCHOWANIE, PRZYRZECZENIE

  1. Pierwsze drużyny „Orląt” Związku Strzeleckiego powstawały w Polsce od 1930 roku.
  2. W 1934 roku Zarząd Główny oraz Komenda Główna Związku Strzeleckiego wydała Instrukcję Orląt Związku Strzeleckiego.
  3. Za podstawowy ideał wychowawczy przyjęto:

a) wykorzystanie dorobku ideologicznego Związku Strzeleckiego

b) wykorzystanie dorobku organizacyjnego Związku Strzeleckiego

c) wykorzystanie kultu obrońców Lwowa z 1918 i 1920 roku

d) obranie za patrona bohaterskiego płk. Leopolda Lisa-Kuli

Przyrzeczenie: „Wstępując w szeregi Orląt Związku Strzeleckiego „Strzelec” przyrzekam:
Postępować stale według prawa  orlęcego,  aby stać się godnymi tych orląt, które przelaną swą krwią serdeczną wskazały nam, jak kochać ziemię ojczystą, jak żyć dla niej i umierać. Tak nam dopomóż Bóg!”

ZBIÓRKI, UROCZYSTOŚCI, PATRIOTYZM

Zbiórki odbywają się co tydzień w Szkole Podstawowej w Tyczynie (naprzemiennie w środę g.13:30 i w czwartek – g.14:15). Szkolenie obejmuje przede wszystkim: technikę oraz umiejętność musztry, reakcję przed zagrożeniami, taktykę wojskową. Ćwiczenia z tego zakresu wspomaga Dominik Kotula. Orlęta także bardzo chętnie biorą udział w uroczystościach: strzeleckich, państwowych i kościelnych. Pamiętają też o tych, którzy ginęli za naszą wolność, za niepodległą Polskę. Obecna grupa liczy kilkanaście osób. Opiekunami są: Jacek Surówka i Monika Skowron, zaś opiekę duchową nad całą wspólnotą sprawuje  ks. Wiktor Zoła.

BÓG, HONOR, OJCZYZNA

Hasła te widnieją na sztandarach różnych organizacji, związków, itp. Oprócz tego charakteru użytkowego są one wpisane w serca wszystkich żołnierzy.