“Domowy Kościół” – Ruch Światło – Życie

“Domowy Kościół” jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Stał się jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich. Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. miała miejsce pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu. Członkami tego ruchu są małżeństwa sakramentalne, które razem (mąż i żona) angażują się w proponowana im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów Domowego Kościoła, aby sobie wzajemnie pomagać.

Działalność Domowego Kościoła przy naszej parafii w Tyczynie to w chwili obecnej jeden krąg, do którego należy 6 małżeństw z tyczyńskiej wspólnoty. Krąg ten znajduje się w formacji  ewangelizacji i pilotażu (istnieje i działa od 2016 roku). Założył go ks. Robert Śliwa, który nadal pełni opiekę nad Kręgiem. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniu jednej rodziny (nie ma stałych terminów – każdorazowo grupa ustala następny termin) i trwa do trzech godzin. Celem spotkań jest wspólna modlitwa oraz pomoc w uświęcaniu  chrześcijańskich małżeństw i rodzin. Praca formacyjna  podejmowana jest przez  przez cały miesiąc przez poszczególne  rodziny  i polega na wypełnianiu zobowiązań. Członkowie wspólnoty DK dążą do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez:

  • codzienne życie słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  • modlitwę- jako osobiste spotkanie z Chrystusem,
  • praktykę sakramentów, zwłaszcza Eucharystii,
  • dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
  • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.