Grupa “Radia Maryja”

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii powstało 10 października 1995 roku dzięki inicjatywie kilku osób, które zaczęły słuchać tej katolickiej rozgłośni. Osoby te modliły się wspólnie dziesiątkiem różańca w każdą środę tygodnia przed Mszą świętą wieczorną i ten piękny zwyczaj pozostał po dzień dzisiejszy. Grupa szybko zaczęła się rozrastać a także integrować z całą Rodziną Radia Maryja poprzez wyjazdy na wspólne spotkania do Częstochowy. W okresie 20 lat istnienia koła, grupa gromadziła się na takich spotkaniach w Terliczce i Starym Borku. Opiekunem duchowym jest ks. dr Marian Czenczek (Proboszcz parafii). Uroczyste spotkanie przy parafii organizowane jest corocznie 8 grudnia w rocznicę powstania Radia Maryja. Grupa liczy ok. 50 osób.