Missio Christi

Missio Christi jest wspólnotą braci i sióstr wspierających się w drodze do świętości. W centrum życia osoby należące do tej wspólnoty stawiają Osobę Jezusa Chrystusa pragnąc żyć Jego autentyczną miłością. Służąc dziełu ewangelizacji w Kościele kładą nacisk na codzienne kształtowanie osobistej świętości. Stąd poświęcają czas na głęboką, osobistą modlitwę, lekturę Pisma Świętego oraz systematyczne życie sakramentalne. Formacja ta przygotowuje ich do głoszenia i dawania świadectwa żywej wiary na zewnątrz.

Do wspólnoty należą osoby z różnych stron Polski. Są to rodziny i osoby samotne, które połączyło pragnienie ewangelizacji i misji. Celem wspólnoty jest przyjęcie i głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, formowanie ewangelizatorów i odnowa życia chrześcijańskiego w jego wszystkich wymiarach dla osób w Polsce, jak również wśród innych narodów. W tym celu prowadzone są międzynarodowe szkoły ewangelizacji, akcje ewangelizacyjne w kościołach i na ulicy a także zagranicą. Działalność formacyjna jest także podejmowana poprzez regularne spotkania w kilku grupach. Członkowie Missio Christi spotykają się obecnie w trzech miejscach:

-Budynek Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55, gdzie opiekę nad nami sprawuje ks. Marek Dec, dyrektor Caritas Polska,

-Parafia św. Klemensa w Warszawie, ul Karolkowa Warszawie(Ojcowie Redemptoryści). Opiekunem tej grupy jest o. Dariusz Pabiś CSsR,

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Trójcy Przenajświętszej w Tyczynie (od września 2016 r.)  spotkania odbywają się w salce biblioteki parafialnej  przy kościele parafialnym, głównie w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o 10.30)

Missio Christi od wielu lat współpracuje z różnymi parafiami i wspólnotami poza granicami Polski. W celach ewangelizacyjnych, na zaproszenie miejscowych duszpasterzy odwiedzają różne tereny na Słowacji, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi i Rosji. Akcje ewangelizacyjne podejmowali również w Turkmenistanie i na Syberii. Obecnie współpracują z Ojcami Redemptorystami na Słowacji oraz Wspólnotą Shekinah w Bańskiej Bystricy. Od 1995 roku Ojcowie Kapucyni na Ukrainie przyjmują wspólnotę “Missio” z posługą ewangelizacyjną. W listopadzie 2016 roku na Ukrainie prowadzili rekolekcje w parafii w Starokonstantynowie. Regularnie odwiedzają także Wileńszczyznę (miejscowość Korwia). Osoby ze Starokonstantynowa, a także z Korwia przyjeżdżają na międzynarodowe szkoły ewangelizacji, które prowadzone są w Polsce. W roku 2017 taka szkoła będzie odbywać się w Czarnej Górze k. Bukowiny Tatrzańskiej od 22 do 30.07. Oprócz Polaków wezmą w niej udział Słowacy, Ukraińcy oraz osoby z Litwy.

W parafii tyczyńskiej mieszkają Mieczysław i Lidia Dopart, którzy należą do grona animatorów Missio Christi. Za część grupy, która spotyka się w Tyczynie odpowiada Maria Dobraniewska, która jest jedną z osób odpowiedzialnych w zarządzie ogólnopolskim. Odpowiedzialną za wspólnotę w Polsce jest Elżbieta Pakusińska.
Duchową opiekę nad spotkaniami w parafii sprawuje ks. Łukasz Ślęczka.

Serdecznie zapraszamy!