Bractwo Trójcy Świętej

 

Bractwo Świętej Trójcy w Tyczynie zostało powołane bullą papieża Klemensa XIV w 1771 r. Ponownie zostało reaktywowane w 2007 roku. W chwili obecnej do Bractwa należy 15 osób (głównie małżeństwa). Spotkania formacyjne Bractwa, powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku – w Adwencie, okresie Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocnym. W praktyce członkowie Bractwa spotykają się co miesiąc.

Bractwo ma na celu dbać o coraz większą chwałę Boga w Świętej Trójcy Jedynego. Członkowie czynią to przez doskonalenie się w pobożności, dzieła apostolskie i dzieła miłosierdzia. Włączają się również w działalność charytatywną parafii. Każdy z członków Bractwa zobowiązany jest dbać o swój rozwój duchowy. Do swoich codziennych modlitw każdego dnia rano w południe i wieczorem dokłada uwielbienie Trójcy Świętej: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen”.

Członkowie Bractwa powinni uczestniczyć w uroczystości Świętej Trójcy i przystąpić w tym dniu do Komunii Świętej. Nadto mają się starać uczestniczyć w strojach Bractwa w głównych uroczystościach religijnych jak: procesja rezurekcyjna, uroczystość Bożego Ciała, Świętej Trójcy, świętej, odpustu parafialnego: Katarzyny Aleksandryjskiej. Strojem Bractwa jest biała peleryna z wizerunkiem Świętej Trójcy z tyłu oraz czerwonym krzyżem z przodu po lewej stronie.

Do Bractwa może należeć członek Kościoła katolickiego wierzący i praktykujący zarekomendowany przez jednego z członków Bractwa.