Parafialny Zespół Caritas

“Miłość stanowi najwymowniejszą formę ewangelizacji…,
Nie chodzi o zaspokajanie jedynie materialnych potrzeb bliźniego,
jak głód, pragnienie, brak mieszkania,
opieka lekarza, lecz o osobiste doświadczenie miłości Boga.
Dzięki wolontariatowi chrześcijanin staje się świadkiem Bożej miłości;
głosi ją, a przez odważne i prorocze działania czyni ją namacalną”.

św. Jan Paweł II
Orędzie z okazji Międzynarodowego Roku Wolontariatu
5 XII 2001 r.

Koło liczy 11 osób. Opiekuje się nią ks. Proboszcz Marian Czenczek. Do zadań PZC należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii oraz organizowanie szybkiej i skutecznej pomocy w jej obrębie. Zespół Caritasu organizuje paczki żywnościowe przed Świętami Bożego Narodzenia a także przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. Docierają także z lekarstwami do osób chorych, będących w szczególnej potrzebie.

W pierwszej kolejności chodzi o szeroko pojęte świadectwo miłości czynnej. Członkowie PZC powinni propagować miłość bliźniego słowem i czynem. Zadania te realizują przez rozmowy i kontakty osobiste z parafianami, nabożeństwa i katechezy okolicznościowe, a także poprzez szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii.