Duchowa adopcja

Pełna prawidłowa nazwa brzmi: “Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą“. Adopcja ta ma na celu ochronić dziecka poczęte, które jest zagrożone zabiciem w łonie matki. Osoba przystępująca do tego dzieła zobowiązuje się osobiście, codziennie modlić się o uratowanie  życia dziecka wybranego przez Boga. Trwa przez 9 miesięcy tyle, co okres rozwoju dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je potwierdza. Rozpoczyna się w Dzień Świętości Życia -25 marca  a kończy się 25 grudnia.

Duchową Adopcję praktykuje się od złożenia w sposób uroczysty przyrzeczenia w kościele. Warunkowo można składać przyrzeczenie adopcyjne również prywatnie, przed Krzyżem lub Obrazem Świętym. Do modlitwy codziennej dodaje się najczęściej dziesiątek dobrowolnie wybranej przez siebie tajemnicy różańca czy też dowolne postanowienia.

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, “Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.