Wiersze p. Łucji

Hostia

W wielką Miłość Boga- w Boskim Sakramencie
Jak kiedyś pisałam – tak wierzę wciąż święcie.

Jezus to Ofiara – Hostia dla nas dana
Byśmy stanąć mogli – kiedyś w niebios bramach

To żywy chleb z nieba – Nasze umocnienie
Przecież Jezus wszystkim – wysłużył zabawienie

I umarł na krzyżu – za siostry i braci
Aby życie zyskać – wpierw trzeba je stracić

Poprzez liczne cuda – na przestrzeni wieków
Przez Boski Sakrament – Bóg działa w człowieku

Poprzez Eucharystię – czynności kapłańskie
Przez Ducha Świętego – On jest z nami zawsze

Bóg jest przecież duchem – jak Jezus wyznawać
Więc w duchu i prawdzie – trzeba przed Nim stawać

Hostio święta, biała – nikt Cię nie ogarnie
Hostio, mocy moja – mój Boski pokarmie

Wielkie umocnienie – w moich ciężkich chwilach
To sam Jezus Chrystus – nade mną się schyla

Hostio, moja siło – na wszelkie zmaganie
Hostio, święta, świętych – mój Najświętszy Panie

Zechciej Boże wszystkich – sumienia poruszać
Co oczyma wiary – nie widzą Jezusa

Twym Duchem z wysoka – przeniknij każdego
Co Cię nie dostrzega – w Hostii ukrytego

Aby Hostia Święta – z Bogiem zjednoczona
Była bramą niebios – a nie potępieniem!