Siostry Dominikanki

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika

Historia pobytu dominikanek na ziemi podkarpackiej rozpoczyna się w Tyczynie pod koniec XIX wieku. Siostry wraz z przybyłą wówczas Założycielką Zgromadzenia Matką Kolumbą Białecką podczas porannej Mszy św., w dzień Zesłania Ducha Świętego 1878 roku w kościele parafialnym, (jak czytamy w Kronikach) „z gorącością ducha błagały, by Duch Przenajświętszy z darami i łaskami swymi rzeczywiście zstąpić raczył na ten nowy Domek, jak ongi w wieczerniku na zebranych Apostołów świętych” [Kronika Dominikanek w Tyczynie T.1, s.2]. Następnie ówczesny Proboszcz Ks. Prałat Leopold Olcyngier, fundatorka klasztoru panna Morawska, rodzina Hrabiów Wodzickich oraz mieszkańcy Tyczyna wspólnie z Siostrami brali udział w uroczystej Sumie modląc się Boże błogosławieństwo dla tego dzieła. Potem we wspólnej procesji przeszli do klasztoru, którego furtę uroczyście otworzyła dla sióstr Matka Kolumba.

Zadaniem Zgromadzenia, korzeniami tkwiącego w tradycji dominikańskiej, jest głoszenie prawdy ewangelicznej najbardziej potrzebującym. Zgodnie z myślą Założycielki Matki Kolumby Białeckiej, której proces beatyfikacyjny jest obecnie w toku, siostry czynią to poprzez katechizację, troskę o oświatę oraz opiekę nad chorymi. Tych zadań podjęły się siostry od początku swojej pracy w Tyczynie. Już następnego dnia po poświęceniu klasztoru gromadka dzieci zebrała się u sióstr na katechizację, a niebawem dołączyli także ich rodzice oraz dorosła młodzież. Rozpoczęła pracę podobnie szkoła, w której siostry uczyły dziewczęta robót ręcznych, a do klasztornej furty zaczęli zgłaszać się liczni chorzy, „słowem –jak podają Kroniki – od pierwszych chwil wszystko weszło w życie”. Nasz klasztor od momentu jego powstania szybko stał się częścią tutejszego „krajobrazu”, a siostry dominikanki razem z mieszkańcami Tyczyna i okolicznych wiosek dzieliły radości i smutki, jakie niosły ze sobą kolejne lata historii.

Zaangażowanie sióstr w podnoszenie poziomu oświaty realizowało się od samego początku istnienia placówki poprzez wspomniane prowadzenie szkoły dla dziewcząt oraz ochronki dla dzieci. Ochronka ta w roku 1947 została przekształcona w tzw. żłobek dzienny dla dzieci od roku do trzech lat, który udało się siostrom utrzymać mimo utrudnień ze strony władz jak również przedszkole „Caritas”, przejęte przez władze komunistyczne w 1962 roku. Żłobek w późniejszym czasie, a dokładnie w 1998 roku został zamieniony w istniejące po dziś dzień Przedszkole Publiczne. Prowadzone jest ono przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, w którym siostry pracują wspólnie ze świeckimi.

Istotą życia sióstr dominikanek jest dostrzeganie, przyjmowanie oraz przekazywanie treści Ewangelii. W trosce o przyszłość Zgromadzenia tutejsza rodzina dominikańska, wdzięczna za dar swoich powołań prosi o modlitwę w intencji  nowych. Obecnie wspólnota liczy 9 sióstr, której przełożoną jest s. Alberta Zofia Kołodziej

Adres: Zgromadzenie Sióstr św. Dominika,

ul. Świętego Krzyża 3, 36-020 Tyczyn

Numer kontaktowy do Sióstr: 17  2291267

Home

Nabożeństwo fatimskie
Msza św. dla dzieci z Przedszkola św. Dominika
Procesja rezurekcyjna
Triduum Paschalne
świadectwo misjonarki
spotkanie z młodzieżą KSM