Straż

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyczynie

 Pierwsza udokumentowana wzmianka o istnieniu Straży Ogniowej pochodzi z roku 1878, kiedy to Rada Miejska przystępując do realizacji budowy nowej szkoły zadecydowała, by w suterenach budynku znalazło się pomieszczenie, które zostanie zaadaptowane do przechowania sprzętu strażackiego. Akcję pożarniczą rozpoczynano zgodnie ze wspomnieniami starszych mieszkańców od bicia dzwonów w charakterystycznej formie. Był to sygnał dla młodzieży cechowej do szybkiego wstawienia się w określonym miejscu i podporządkowaniu się wiadomemu funkcjonariuszowi, który kierował ruchem gaśniczym. Jako zalążek Straży Pożarnej możemy więc przyjąć głównie organizacje cechowe, podobnie jak to miało miejsce w innych miasteczkach naszego regionu. Założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej, w Tyczynie był właściciel dóbr tyczyńskich, książę Janusz Radziwiłł. Jako datę powstania należy wpisać 1907 rok. Już w następnym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Tyczynie posiadała komplet mundurów i hełmów strażackich dla 30-sto osobowej grupy. Książę Radziwiłł, jeszcze przed opuszczeniem na zawsze Tyczyna  w 1911 roku postarał się o sikawkę i wóz konny przeciwpożarowy. Zezwolił także na budowę remizy celem zgromadzenia niezbędnego sprzętu oraz na zakup 24 instrumentów dla orkiestry dętej Straży Pożarnej, która istniała do 1939 roku. Niestety zakupione wtedy instrumenty przepadły już bezwzględnie po wojnie w niewyjaśniony okolicznościach.

Remiza jako siedziba jednostki została zbudowana przy murze kościelnym służąc strażakom do roku 1950. Do tego czasu także posługiwano się starym sprzętem, który był używany w gaszeniu wielu pożarów zwłaszcza w sąsiedztwie Tyczyna, gdyż w samym miasteczku zanotowano w okresie międzywojennym tylko dwa większe pożary tj. dużej suszarni dworskiej i zabytkowego kościoła. Dziś wybudowany obiekt strażacki znajduje się w całkowicie innym miejscu, gdzie powstał w latach osiemdziesiątych tamtego stulecia. Na uwagę zasługuje również wspomnienie ufundowanego przez Księcia Radziwiłła sztandaru w 1908 roku. Przechodził różne koleje losu. Podczas II Wojny Światowej opiekował się nim ksiądz Katecheta Józef Kuczkowski mieszkający na wikarówce obok parafialnego kościoła. Po zakończeniu działań wojennych był jedynym sztandarem w Tyczynie oraz jednym z nielicznych na terenie byłego województwa rzeszowskiego, wzbudzając w ten sposób zachwyt i powszechne uznanie. Jego gruntowna renowacja została przeprowadzona w 2008 roku w stulecie powstania.

Straż tyczyńska nie tylko uczestniczy w różnych akcjach kryzysowych, katastrofach lądowych, wypadkach, pożarach i powodziach ale angażuje się także religijnie. Bierze udział w uroczystościach kościelnych oraz wydarzeniach parafialnych. Wspólnota parafialna na ręce obecnego Prezesa Zarządu OSP Tyczyn – Krzysztofa Perełki składa wyjątkowe podziękowanie wszystkim Strażakom, poświęcających swój czas i chęci, aby uświetniać swoją paradą reprezentacyjną imprezy w naszej parafii oraz służyć ofiarnie ludziom w potrzebie.