Grupa pielgrzymkowa do Starej Wsi

Co roku początkiem września organizowana jest pod opieką miejscowych duszpasterzy  parafialna pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Starej Wsi. W roku 2017 r. odbyła się 290 wędrówka pątniczym szlakiem przez bardzo malowniczy teren (począwszy od Tyczyna, poprzez Hermanową, Wilczak, Białkę, Gwoźnicę, Golcową, aż do Starej Wsi). Bierze w niej udział corocznie kilkaset osób (głównie z Tyczyna, Hermanowej oraz z Rzeszowa). Pielgrzymi mają własny program: w sobotę wieczorem uczestniczą w nabożeństwie fatimskim. Drugiego dnia w niedzielę spotykają się na uroczystej Sumie, a po niej na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Powrót odbywa się także na piechotę, po Mszy św. pożegnalnej. Pielgrzymi niosą do Maryi różne sprawy: prośby, jak również podziękowania. Geneza tej pielgrzymkowej tradycji sięga trzeciej dekady XVIII wieku. Miejscowa ludność zmęczona panująca wówczas zarazą rozpoczęła błagalne oraz ekspiacyjne pielgrzymowanie do Starej Wsi. Wierni na pamiątkę tamtych wydarzeń przyrzekli że oni oraz ich potomkowie będą wędrować do Starowiejskiej Pani każdego roku. Mimo różnych przeszkód zewnętrznych; wojen, zaborów, powstań po dzień dzisiejszy rzetelnie wypełniają przyjęte wtedy zobowiązanie.

Pielgrzymowanie w okresie pandemii koronawirusa (2020)