Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zostało założone 18.11.2001 roku. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką. Patronem Stowarzyszenia jest  Św. Jan z Dukli. Obecnie koło liczy 17 członków. Raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne pod przewodnictwem duchowego opiekuna ks. dr Mariana Czenczka.

Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu różnych działań na terenie parafii:

  • – przegląd kolędowy chórów “Pójdźmy wszyscy do stajenki”
  • – podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
  • – Droga Krzyżowa ulicami miasta w piątek przed Niedzielą Palmową
  • – kwesta na odnowę zabytków grobowych (nekropolii) na cmentarzu w Tyczynie

W ciągu roku liturgicznego członkowie SRK biorą czynny udział w życiu parafii poprzez oprawę liturgiczną Mszy Świętej, prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej, tajemnic Różańca Świętego, adoracji Grobu Pańskiego oraz Najświętszego Sakramentu. Uczestniczą także w Dniach skupienia, jak również w Diecezjalnym spotkaniu opłatkowym.

Wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są dokumentowane w kronice Koła.

  • Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, ochrzczona i praktykująca zarekomendowana przez dwie osoby należące do Stowarzyszenia lub na podstawie opinii wydanej przez Ks. Proboszcza. Członkowie grupy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do swojej wspólnoty.