Schola “Dzieci Maryi”

„Dzieci Maryi” to parafialna schola działająca przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tyczynie od 2015 roku. Wykonuje ona jednogłosowe  pieśni, które pomagają najmłodszym aktywniej uczestniczyć we Mszy Świętej. Czynnie współpracuje z parafią. Przygotowuje i realizuje oprawę Liturgii  Mszy Świętej dla dzieci, która odbywa się w niedzielę o 10.30. Ubogaca również okolicznościowe nabożeństwa takie, jak: Różaniec, Roraty, Droga krzyżowa.  Opiekę nad grupą sprawują siostry dominikanki. Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej w poniedziałek: “0” o godz. 12.30  a kl. I–III godz. 14.15.

Dzięki kilkunastoosobowej wspólnocie, dzieci dynamicznie włączają się w różne formy apostolstwa: pomoc misjom, odwiedziny chorych w parafii. Towarzyszą również oprawą muzyczną na uroczystościach szkolnych. Wspólny śpiew sprawia dzieciom radość  oraz przyczynia się również do większej chwały Bożej.

Serdecznie zapraszamy chętnych do tego pięknego dzieła.

Schola na tle widoku górskiego
Ognisko