Schola “Dzieci Maryi”

„Dzieci Maryi” to parafialna schola działająca przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tyczynie od 2015 roku. Wykonuje ona jednogłosowe  pieśni, które pomagają najmłodszym aktywniej uczestniczyć we Mszy Świętej. Czynnie współpracuje z parafią. Przygotowuje i realizuje oprawę Liturgii niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci, która odbywa się w każdą niedzielę o 10.30. Ubogaca również okolicznościowe nabożeństwa takie, jak: Różaniec, Roraty, Droga krzyżowa. Duchową opiekę nad grupą „Dzieci Maryi” sprawuje siostra dominikanka Alberta Kołodziej, katechetka Szkoły Podstawowej w Tyczynie. Wspólne ćwiczenia oraz wokal prowadzi Katarzyna Ziemba oraz Faustyna Tereszkiewicz. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 16.00 w budynku GOK-u w sali przy Miejskiej Bibliotece.

Dzięki kilkunastoosobowej wspólnocie, dzieci dynamicznie włączają się w różne formy apostolstwa: pomoc misjom, odwiedziny chorych w parafii. Towarzyszą również oprawą muzyczną na uroczystościach szkolnych. Wspólny śpiew sprawia dzieciom radość  oraz przyczynia się również do większej chwały Bożej.

Serdecznie zapraszamy chętnych do tego pięknego dzieła.

Schola na tle widoku górskiego
Ognisko