Akcja Katolicka

Akcja Katolicka przy parafii św. Katarzyny w Tyczynie powstała dzięki inicjatywie Ks. Proboszcza dr Mariana Czenczka, który jest jej duchowym opiekunem. Funkcję asystenta diecezjalnego pełni ks. Stanisław Potera. Działalność statutową koło rozpoczęło 10 czerwca 2010 roku. Z ramienia Episkopatu Akcją Katolicką zajmuje się bp Mirosław Milewski. Prezesem koła tyczyńskiego jest Urszula Stec. Władze AK wybierane są co 4 lata. Nominację nadaje Ks. Biskup danej diecezji w Święto patronalne, które przypada w Uroczystość Chrystusa Króla. Sanktuarium AK diecezji rzeszowskiej mieści się w Ustrobnej k/Krosna, skąd pochodził Patron Akcji Stanisław Starowieyski. Obecnie koło przy parafii liczy 19 członków. Celem istnienia tej organizacji jest pogłębienie wiary katolickiej, służba Kościołowi Chrystusowemu, kształtowanie patriotyzmu oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego a także promocja idei „cywilizacji miłości” św. Jana Pawła II. Działalność koła dokumentowana jest systematycznie w kronice. Członkowie spotykają się raz w miesiącu na wspólnej formacji. Organizują wspólne wyjazdy, pielgrzymki, prowadzą bibliotekę parafialną, na bieżąco zapoznają się tematyką z Biuletynu AK szerząc ją wśród innych osób. Prowadzą dyskusje na aktualne problemy związane z życiem Kościoła. Prezesem parafialnego oddziału AK jest p. Urszula Stec.