Sakramenty

CHRZEST

Udzielany jest na prośbę Rodziców dziecka. W sposób uroczysty celebruje się jego obrzędy w każdą niedzielę miesiąca, natomiast w innych terminach do uzgodnienia. Wymagane dokumenty: skrócony aktu urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia dla chrzestnych jeśli mieszkają poza naszą parafią.


I KOMUNIA ŚWIĘTA

Do przyjęcia tych sakramentów w roku szkolnym 2020/21 przygotowują się dzieci z klasy III. Odpowiedzialny jest ks. Mateusz Juszczyk. Komunia św. odbywa się tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja.

BIERZMOWANIE

Sakrament ten udzielany jest w 8 klasie SP, poprzedzonym rocznym przygotowaniem, które prowadzi w parafii ks. Łukasz Ślęczka.

O przebiegu przygotowania do bierzmowania osób dorosłych oraz terminu jego zakończenia decyduje ks. Proboszcz.

MAŁŻEŃSTWO

Do kancelarii parafialnej nupturienci powinni zgłosić się przynajmniej 6 mieszący wcześniej wyrażając wolę zawarcia ślubu kościelnego (konkordatowego) wobec Ks. Proboszcza. Wymagane dokumenty: dowody osobiste, metryka chrztu (aktualna), bierzmowania, kurs przedmałżeński, katechizacja przedmałżeńska o planowaniu rodziny, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i średniej oraz w późniejszym czasie zaświadczenie z USC- wydawane do małżeństwa konkordatowego (ważne 3 miesiące). Pozostałe informacje można uzyskać w zakładce „Poradnia rodzinna”.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Ten sakrament udzielany jest w przypadku zagrożenia życia albo też długiej choroby na wyraźną prośbę osoby chorej bądź jej rodziny.
Odwiedziny chorych odbywają się w I soboty miesiąca oraz dodatkowo przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
W razie konieczności można poprosić o posługę także w innym czasie (uzgodnić z kapłanem).