Sakramenty

CHRZEST

Udzielany jest na prośbę Rodziców dziecka. W sposób uroczysty celebruje się jego obrzędy w każdą niedzielę miesiąca, natomiast w innych terminach do uzgodnienia. Wymagane dokumenty: skrócony aktu urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia dla chrzestnych jeśli mieszkają poza naszą parafią.

I KOMUNIA ŚWIĘTA i SPOWIEDŹ

Do przyjęcia tych sakramentów w roku szkolnym 2017/18 przygotowują się dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Tyczynie w 3 grupach klasowych. Odpowiedzialny jest ks. Krzysztof Książek.

BIERZMOWANIE

Sakrament ten udzielany jest w 3 klasie Gimnazjum, poprzedzonym rocznym przygotowaniem. W roku szkolnym 2017/18 kandydaci odbywają spotkania w 3 grupach: wtorek (I), środa (II), czwartek (III).

W trakcie przygotowania odprawiane są specjalne celebracje oraz wspólnotowe modlitwy. O dopuszczeniu do sakramentu decyduje zdany pozytywnie egzamin parafialny a następnie diecezjalny (Delegat ks. Biskupa) a także opinia Katechetów przygotowujących do bierzmowania. Z ramienia parafii odpowiedzialny jest ks. Piotr Sala.

O przebiegu przygotowania do bierzmowania osób dorosłych oraz terminu jego zakończenia decyduje ks. Proboszcz Marian Czenczek.

MAŁŻEŃSTWO

Do kancelarii parafialnej nupturienci powinni zgłosić się przynajmniej 3 miesiące wcześniej wyrażając wolę zawarcia ślubu kościelnego (konkordatowego) wobec Ks. Proboszcza. Wymagane dokumenty: dowody osobiste, metryka chrztu(aktualna), bierzmowania, kurs przedmałżeński, katechizacja przedmałżeńska o planowaniu rodziny, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i średniej oraz w późniejszym czasie zaświadczenie z USC- wydawane do małżeństwa konkordatowego (ważne 3 miesiące). Pozostałe informacje można uzyskać w zakładce „Poradnia rodzinna”.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Ten sakrament udzielany jest w przypadku zagrożenia życia albo też długiej choroby na wyraźną prośbę osoby chorej bądź jej Rodziny.