Zespół “Tyczyniacy”

Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy” działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie. Zespół  ten został założony w latach 1968/9 przez Koło Gospodyń Wiejskich z inicjatywy przewodniczącej Izabeli Domino. W tym czasie Zespół składający się z kobiet występował pod nazwą „Tyczynianki”. W latach siedemdziesiątych do Zespołu dołączyli także mężczyźni, co wpłynęło na zmiany dotychczasowej nazwy grupy na “Tyczyniacy”. Grupa składa się z 22 osób. Głównym i ważnym ogniwem jest Kapela Ludowa nazwana Kapelą Wójta Tycznera pod kierownictwem Zbigniewa Sztaby.

W programie znajdują się piosenki ludowe z pobliskich okolic, również religijne a także okolicznościowe, patriotyczne i żałobne. Występy chętnie są słuchane przez miejscową publiczność. Zespół ze swoim repertuarem pieśni wyjeżdżał do Rumunii, Litwy, Holandii, dwukrotnie na Węgry oraz do wielu miejsc w Polsce, jak również z kołaczem pojawił się na dożynkach we Włoszech. Śpiewacy w miejscowym środowisku uczestniczą także w imprezach dożynkowych. Na Niedzielę Palmową zawsze przygotowywana jest przez nich pokaźna palma w wymiarze 7 m. wysokości. „Tyczyniacy” zawsze chętnie biorą udział w większych świętach kościelnych uświetniając liturgię w tyczyńskim kościele. Także wyjeżdżają do sąsiednich kościołów z kolędami oraz innymi pieśniami ubogacając w ten sposób parafialne spotkania. W roku 2000 zostali laureatami Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych. Do chwili obecnej corocznie uczestniczą w takich zjazdach zajmując na nich czołowe miejsca. Przeglądy Zespołów odbywają się w Tyczynie pod patronatem M.D.K im. Katarzyny Sobczyk.

Próby Zespołu mają miejsce w każdą środę przy akompaniamencie Kapeli pod dyrygenturą Zbigniewa Sztaby.

oprac. Alicja Kalandyk