Duszpasterze

PROBOSZCZ:

ks. dr Marian Czenczek – Proboszcz od 2009 roku. Pochodzi z parafii Wesoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 w Przemyślu. Parafie: Besko; Tarnobrzeg; 1985-1988 studia specjalistyczne na KUL-u; Rzeszów Św. Michała Archanioła, Rzeszów -Zalesie- duszp. akademicki. Od 1999 do 2009 pełnił funkcję proboszcza w Mrowli. Opiekun i duszpasterz grup parafialnych: Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Bractwo Trójcy Świętej, Rodzina Radia Maryja, Róże Różańcowe (męskie i żeńskie), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafialny Zespół Caritas, Dekanalne Duszpasterstwo Nauczycieli, Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Prowadzi w parafii Katechezy przedmałżeńskie w ramach Poradni Rodzinnej oraz grupę do bierzmowania.
– Obecnie jest vice-dziekanem dekanatu tyczyńskiego.
Telefon kontaktowy: 694 012 144 i e-mail: czenczekm@wp.pl

WIKARIUSZE:

ks. mgr Mateusz Juszczyk  – pochodzi z parafii pw. Dobrego Pasterza w Jaśle – Sobniowie. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 2019 r. w Rzeszowie. Pracę w parafii Tyczyn rozpoczął 22.08.2019 r. Jest katechetą w Szkole Podstawowej w Tyczynie. Opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Ruchem Światło Życie (dzieci i młodzież) oraz sprawuje opiekę duszpasterską nad grupą Orląt.  Przygotowuje grupę dzieci do I Komunii św., prowadzi grupę do bierzmowania.
W dekanacie pełni rolę duszpasterza LSO.
Telefon: 788078466

ks. mgr Łukasz Ślęczka – pochodzi z parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku w Rzeszowie. Pierwszą placówką była parafia Brzeziny, a następnie Trzebownisko. Do Tyczyna przybył z parafii św. Mikołaja w Rzeszowie (Przybyszówka). Pracę w parafii podjął 25.08.2018 roku.
Jest Asystentem parafialnego oddziału KSM. Opiekuje się ponadto Grupą Trzeźwościową, wspólnotą Missio Christi oraz Grupą Uwielbienia. Prowadzi spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Jest katechetą w Zespole Szkół (Liceum) w Tyczynie, Szkole Podstawowej w Tyczynie oraz w Niepublicznym Przedszkolu “Wesołe Misie” oddział “Park” i “Chatka Puchatka”.
Zajmuje się prowadzeniem parafialnego fanpage na Facebook oraz aktualizacją strony parafialnej oraz współpracuje z “Głosem Tyczyna“.
– W diecezji jest odpowiedzialny za formację w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
– W dekanacie pełni funkcje duszpasterza młodzieży oraz koordynatora przygotowań do ŚDM.
Telefon: 727684350
e-mail: lukas-sl@o2.pl

INNI:
Ks. Zbigniew Solarz – emerytowany kapłan diecezji sandomierskiej zamieszkujący w Tyczynie. Wspomaga duszpasterzy posługą w konfesjonale oraz sprawując codziennie Eucharystię.