Duszpasterze

PROBOSZCZ:

ks. dr Marian Czenczek

Proboszcz od 2009 roku. Pochodzi z parafii Wesoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 w Przemyślu. Parafie: Besko; Tarnobrzeg; 1985-1988 studia specjalistyczne na KUL-u; Rzeszów Św. Michała Archanioła, Rzeszów -Zalesie- duszp. akademicki. Od 1999 do 2009 pełnił funkcję proboszcza w Mrowli. Obecnie jest vice-dziekanem dekanatu tyczyńskiego. Opiekun i duszpasterz grup parafialnych: Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Bractwo Trójcy Świętej, Rodzina Radia Maryja, Róże Różańcowe (męskie i żeńskie), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafialny Zespół Caritas, Dekanalne Duszpasterstwo Nauczycieli, Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Prowadzi w parafii także Katechezy przedmałżeńskie w ramach Poradni Rodzinnej.

Telefon kontaktowy: 694 012 144 i e-mail: czenczekm@wp.pl

WIKARIUSZE:

ks. dr Piotr Sala

Pochodzi z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła z Zagorzyc Górnych k/Sędziszowa Młp. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Rzeszowie. Na samym początku swojej posługi duszpasterskiej pracował jako wikariusz w Łące k/Rzeszowa. W 2006 r. ukończył specjalistyczne studia z duchowości na Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego, a w 2013 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie z teologii duchowości pt. “Duchowość pojednania u św. Rafała Kalinowskiego”. W ostatnim czasie pracował jako kapelan Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pracę w parafii Tyczyn rozpoczął 22.08.2016 r. Jest katechetą w Szkole Podstawowej a także w klasach gimnazjalnych, ponadto opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza, grupą KSM-u, Stowarzyszeniem Trzeźwościowym “Wyzwolenie”, wspólnotą Missio Christii oraz sprawuje opiekę duszpasterską nad grupą Orląt.

ks. mgr Łukasz Ślęczka

Pochodzi z parafii św. Jadwigi Królowej z Rzeszowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku w Rzeszowie. Pierwszą placówką była parafia Brzeziny. Do Tyczyna przybył z Rzeszowa-Przybyszówki (parafii św. Mikołaja), gdzie pracował jako wikariusz. Pracę w parafii podjął 25.08. 2018 roku. Opiekuje się wspólnotą Ruchu Światło-Życie (dzieci i młodzież). Jest katechetą w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie oraz w Szkole Podstawowej w Straszydle.
W dekanacie pełni funkię duszpasterza młodzieży. Ponadto jest odpowiedzialny w diecezji za formację młodzieży KSM.