Duszpasterze

PROBOSZCZ:

ks. dr Marian Czenczek – Proboszcz od 2009 roku. Pochodzi z parafii Wesoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 w Przemyślu. Parafie: Besko; Tarnobrzeg; 1985-1988 studia specjalistyczne na KUL-u; 1997 obrona pracy doktorskiej z liturgiki. Rzeszów Św. Michała Archanioła, Rzeszów -Zalesie- duszp. akademicki. Od 1999 do 2009 pełnił funkcję proboszcza w Mrowli. Opiekun i duszpasterz grup parafialnych: Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Bractwo Trójcy Świętej, Rodzina Radia Maryja, Róże Różańcowe (męskie i żeńskie), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafialny Zespół Caritas, Dekanalne Duszpasterstwo Nauczycieli, Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Prowadzi w parafii katechezy przedmałżeńskie w ramach Poradni Rodzinnej.
– Obecnie jest vice-dziekanem dekanatu tyczyńskiego.
Telefon kontaktowy: 694 012 144 i e-mail: czenczekm@wp.pl

WIKARIUSZE:

ks. mgr Wiktor Zoła  – pochodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła w Cieklinie. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 2022 r. w Rzeszowie. Pracę w parafii Tyczyn rozpoczął 20.08.2022 r. Jest katechetą w Szkole Podstawowej w Tyczynie. Opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza, Ruchem Światło Życie (dzieci i młodzież), sprawuje opiekę duszpasterską nad grupą Orląt oraz Bractwem Trzeźwości. Przygotowuje grupę dzieci do I Komunii.
Telefon: 781403866

ks. mgr Łukasz Ślęczka – pochodzi z parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku w Rzeszowie. Pierwszą placówką była parafia Brzeziny, a następnie Trzebownisko. Do Tyczyna przybył z parafii św. Mikołaja w Rzeszowie (Przybyszówka). Pracę w parafii podjął 25.08.2018 roku.
Jest Asystentem parafialnego oddziału KSM. Opiekuje się Grupą Uwielbienia oraz wspólnotą Missio Christi. Prowadzi spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Jest katechetą w Zespole Szkół (Liceum) w Tyczynie oraz w Niepublicznym Przedszkolu “Wesołe Misie” oddział “Park” i “Chatka Puchatka”. Koordynuje pielgrzymkę do Starej Wsi. Zajmuje się prowadzeniem parafialnego fanpage na Facebook oraz aktualizacją strony parafialnej. Współpracuje z “Głosem Tyczyna“.
– W diecezji jest odpowiedzialny za formację w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
– W dekanacie pełni funkcje duszpasterza młodzieży
– Pełni rolę koordynatora przygotowań do ŚDM (rejon tyczyńsko-strzyżowski).
Telefon: 727684350
e-mail: lukas-sl@o2.pl

INNI:
Ks. Zbigniew Solarz – emerytowany kapłan diecezji sandomierskiej zamieszkujący w Tyczynie. Wspomaga duszpasterzy posługą w konfesjonale oraz sprawując codziennie Eucharystię.