Duszpasterze

PROBOSZCZ:

ks. dr Marian Czenczek

Proboszcz od 2009 roku. Pochodzi z parafii Wesoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 w Przemyślu. Parafie: Besko; Tarnobrzeg; 1985-1988 studia specjalistyczne na KUL-u; Rzeszów Św. Michała Arch; Rzeszów -Zalesie- duszp. akademicki. Od 1999 do 2009 pełnił funkcję proboszcza w Mrowli. Obecnie jest wice-dziekanem dekanatu tyczyńskiego. Opiekun i duszpasterz grup parafialnych: Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Bractwo Trójcy Świętej, Rodzina Radia Maryja, Róże Różańcowe (męskie i żeńskie), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafialny Zespół Caritas, Dekanalne Duszpasterstwo Nauczycieli, Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Telefon kontaktowy: 694 012 144 i e-mail: czenczekm@wp.pl

 

WIKARIUSZE:

ks. dr Piotr Sala

Pochodzi z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła z Zagorzyc Górnych k/Sędziszowa Młp. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. w Rzeszowie. Na samym początku swojej posługi duszpasterskiej pracował jako wikariusz w Łące k/Rzeszowa. W 2006 r. ukończył specjalistyczne studia z duchowości na Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego, a w 2013 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie z teologii duchowości pt. „Duchowość pojednania u św. Rafała Kalinowskiego”. W ostatnim czasie pracował jako kapelan Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pracę w parafii Tyczyn rozpoczął 22.08.2016 r. Jest katechetą Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie ponadto opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza, grupą KSM-u oraz Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Wyzwolenie”. Prowadzi także w parafii Katechezy przedmałżeńskie w ramach Poradni Rodzinnej. Ma pod opieką duszpasterską Dom Samopomocy w Tyczynie, gdzie katechizuje tamtejszą młodzież.

ks. mgr Krzysztof Książek

Pochodzi z parafii Niepokalanego Serca NMP i św. Stanisława Kostki z Grodziska Strzyżowskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2013 roku w Rzeszowie. Do Tyczyna przybył z Krygu k/Gorlic, gdzie pracował jako wikariusz. Pracę w parafii podjął 22.08. 2016 r. Obecnie jest katechetą w Szkole Podstawowej a także w klasach gimnazjalnych. Sprawuje opiekę duszpasterską nad grupą Orląt oraz Ruchem Światło-Życie (dzieci i młodzież).