Bierzmowani są wśród nas

W czasie wizytacji kanonicznej ks. Biskupa Jana Wątroby w naszej parafii 11 marca o godz. 16.00 miała miejsce celebracja sakramentu bierzmowania. Kapłani wraz z Rodzicami, świadkami oraz Rodzinami naszych bierzmowanych modlili się o wylanie darów Ducha Świętego, Który porusza każdego dnia serca wierzących w Chrystusa.