SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W środę 12 maja 2021 młodzież z klas VIII otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego.

O godz. 16:00 ks. Biskup udzielił Sakramentu młodym z Hermanowej i Kielnarowej (razem 26 osób), a o godz. 18:00 do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 51 osób z naszej tyczyńskiej parafii.

Młodzieży życzymy, aby Duch Święty którego otrzymali, umacniał ich w wierze i uzdalniał do kształtowania swojej przyszłości w oparciu o chrześcijańskie wartości.