Zasady bezpieczeństwa i regulamin pielgrzymowania do Starej Wsi


Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o warunkach pielgrzymowania i zapisali się na listę pielgrzyma o dostosowanie się do następujących wymogów:

– każdy pielgrzym zapisany na listę proszony jest o odebranie identyfikatora
w zakrystii; (tylko osoba posiadająca identyfikator uważana jest za uczestnika pielgrzymki);

– bardzo prosimy, aby osoby nie posiadające identyfikatora nie dołączały się do pielgrzymki;

– tegoroczna pielgrzymka jest pod szczególnym nadzorem epidemiologicznym, wszyscy uczestnicy zapisani na listę są zgłoszeni do sanepidu;

Wszystkich pielgrzymujących obowiązuje:

– dystans 1,5 metra między uczestnikami (nie dotyczy to rodzin);

– obowiązkowo każdy pielgrzym ma przy sobie maseczkę zakrywającą usta i nos, bądź przyłbicę;

– podczas postojów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie kontaktowanie się z osobami postronnymi;

– prosimy zaopatrzyć się w potrzebne produkty na dzień pielgrzymowania
i w czasie drogi nie wstępować do żadnych sklepów;

– prosimy o wyjątkową ostrożność w kontaktach z innymi osobami;


Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakichkolwiek niezgłoszonych i uprzednio niezweryfikowanych uczestników pielgrzymki. Takie osoby będą traktowane jako postronne, nie mające prawa uczestnictwa w zorganizowanej grupie.