ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ


Biskup Rzeszowski wydał dekret zakazujący ks. Grzegorzowi Bliźniakowi i wszystkim pozostałym członkom Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego z siedzibą w Tyczynie, ul Potoki 16, prowadzenia na terytorium diecezji rzeszowskiej jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej, a zwłaszcza przepowiadania Słowa Bożego i sprawowania sakramentów świętych.
Zakaz ten wynika z faktu, że biskup diecezji w Łucku (Ukraina), który najpierw wydał zgodę na powstanie Stowarzyszenia, po konsultacji ze Stolicą Apostolską zdecydował o rozwiązaniu tego Stowarzyszenia.