Wspólny początek

 

Początek tegorocznego nowego roku szkolnego rozpoczął się wyjątkowo 4 września Mszą św. o godz. 9.00 dla wszystkich Szkół, działających na terenie miasta Tyczyna. W kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Mariana Czenczka. Główny celebrans bardzo ciepło powitał społeczność uczniowską wraz z nauczycielami i Dyrektorami naszych Szkół zapraszając dzieci, młodzież, rodziców, katechetów oraz nauczycieli do wzajemnej współpracy i dobrej atmosfery. Ks. Piotr Sala, katecheta Liceum w Tyczynie w kazaniu okolicznościowym zaprezentował kilka szkół elitarnych na świecie pokazując, że trzeba dorównywać najlepszym, dbać o własny wizerunek, który przysparza szkole osiągnięć oraz podwyższa jej prestiż w środowisku. Bóg jako wieczny młody zawsze chce natchnąć człowieka swoim blaskiem, urokiem radości i ciągłej gorliwości.