WIERSZE P. ŁUCJI

D O J A N A P A W Ł A II
DZIĘKUJĘ CI JANIE PAWLE ZA TE ŁASKI WYPROSZONE
I JESTEM CI WDZIĘCZNA, ŻE BIERZESZ SŁABYCH W OBRONĘ

ZA TWĄ POMOC OKAZANĄ W WAŻNYCH DLA MNIE SPRAWACH
A KAŻDEMU DOPOMAGASZ KTO PRZED TOBĄ STAWA

TY WEJRZAŁEŚ ZE SWEJ CHWAŁY NA ME ŻYCIE UTRUDZONE
A WIĘC ZWRACAM SIĘ DO CIEBIE: SPOJRZYJ NA „MOKRĄ STRONĘ”

PROSZĘ ZA WSZYSTKICH SĄSIADÓW, NIECHAJ BÓG IM DOPOMOŻE
ABY ZA TWOJĄ PRZYCZYNĄ ZSTĄPIŁO KRÓLESTWO BOŻE

BY SIĘ ONO PRZYBLIŻYŁO DO KAŻDEGO TUTAJ DOMU
ABY ZŁO NIE PANOWAŁO, JANIE PAWLE W TYM DOPOMÓŻ!

BÓG CI DAWAŁ WIELKĄ SIŁĘ W ZNOSZENIU GODNIE CIERPIENIA
A WIĘC PROŚ ZA CIERPIĄCYMI, BY DOZNALI UKOJENIA

SŁUŻYŁEŚ BOGU I LUDZIOM DO KOŃCA ZIEMSKIEJ PODRÓŻY
WIĘC POMÓDL SIĘ, ABY WSZYSCY BOGU W BLIŹNICH MOGLI SŁUŻYĆ

WYRÓŻNIAŁEŚ SIĘ MĄDROŚCIĄ NA SPRAWOWANYM URZĘDZIE
NIECH WIELU ZA TWĄ PRZYCZYNĄ MĄDROŚĆ DUCHOWĄ POSIĄDZIE

ABY KAŻDY MIAŁ POKORĘ JAKĄ TY SIĘ ODZNACZAŁEŚ
I ŻYŁ WEDŁUG BOŻYCH ZASAD I ROZSZERZAŁ BOŻĄ CHWAŁĘ

I W TEJ JESZCZE JEDNEJ SPRAWIE PROSZĘ, ABYŚ MNIE WYSŁUCHAŁ:
PROŚ DLA TYCH, O ŁASKĘ WIARY, CO ZGASILI DUCHA

BOWIEM HASŁO TEGO ROKU PRZYWOŁUJE DUCHA TCHNIENIE
UKAZUJĄC CHRZEŚCIJAŃSKIE JEMU PEŁNE ZAWIERZENIE.

S Ł O W A
„JEZU DOBRY I CICHY SERCA POKORNEGO
UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO”

Z CZYNÓW MIŁOSIERDZIA BÓG BĘDZIE ROZLICZAŁ
COŚMY UCZYNILI DLA JEGO OBLICZA

BY KIEDYŚ NIE BYŁY TE SŁOWA UDZIAŁEM
„IDŹCIE PRECZ ODE MNIE NIGDY WAS NIE ZNAŁEM”

O F I A R N O Ś Ć
KOŚCIÓŁ MODLI SIĘ ZA WSZYSTKICH, SAMOTNYCH A TAKŻE CHORYCH
BOWIEM WIE, ILE POTRZEBA W STARSZYM WIEKU MIEĆ POKORY

JAKŻE CIERPI STARSZY CZŁOWIEK CHORY I OSAMOTNIONY,
KTÓRY CZEKA, BY MU DANO TROCHĘ WSPARCIA I OBRONY

CZŁOWIEK TAKI NARAŻONY JEST TAKŻE NA POKUS WIELE
NAWET NA UTRATĘ WIARY, GDY NIKT NIE JEST PRZYJACIELEM

RÓWNIEŻ JEST ON WYSTAWIONY NA ATAKI ZŁEGO DUCHA
I ABY SIĘ NIE ZAŁAMAŁ MUSI BOGU BARDZO UFAĆ

ALE TACY STARSI LUDZIE PRZ EZ MODLITWĘ I CHOROBĘ
BIORĄC UDZIAŁ W KRZYŻU PANA ŚWIAT ZBAWIAJĄ RAZEM Z BOGIEM.

J E Z U, T Y S I Ę T Y M Z AJ M I J
O KSIĘDZU DOLINDO KSIĄŻKĘ PRZECZYTAŁAM
KTÓRA MNIE NIEZMIERNIE ZAABSORBOWAŁA
ALBOWIEM ON WIELKIEJ POKORY PRZYKŁADEM
IDĄC NIESTRUDZENIE JEZUSOWYM ŚLADEM

BYŁ PRZETRZYMYWANY W WIĘZIENIU „MACAO”
GDZIE ŚWIĘTE OFICIUM GO PRZESŁUCHIWAŁO
I TRZYNAŚCIE TOMÓW BIBLIJNYCH ROZWAŻAŃ
TRAFIŁO NA INDEKS, LECZ TYM SIĘ NIE ZRAŻA

DOLINDO ZNOSZĄCY OD DZIECKA CIERPIENIA
PRZYJĄŁ TO W POKORZE PEŁEN UNIŻENIA
GDY BYŁ ODWOŁANY Z POSŁUGI KAPŁANA
NIGDY NIE NARZEKAŁ TYLKO WIELBIŁ PANA

MUSIAŁ ZNIEŚĆ NIEMAŁO SĄDÓW I DOCHODZEŃ
BO TYLE KOSZTUJE POSŁANNICTWO BOŻE
WIĘC PUKA DOLINDO DO TWEGO GROBU
A TY KSIĘŻE MÓWISZ: ZAWSZE UFAJ BOGU

T A R G O W I S K O
KIEDY SIĘ NAM WYDAJE, ŻE WIEMY O INNYCH WSZYSTKO
SŁUCHAJĄC OPINII LUDZKICH TO ZWYKŁA TARGOWISKO
NA KTÓRYM PEŁNO ŚMIECI I ZABRUDZONYCH STOLIKÓW
I SŁÓW NIECENZURALNYCH I WSZĘDZIE DUŻO KRZYKU

WIĘC GDY NA TARGOWISKU ZNAJDZIEMY SIĘ PRZYPADKIEM
TRZEBA PILNIE UWAŻAĆ BO PRZEJŚCIE NIE JEST ŁATWE
ALBOWIEM CO USŁYSZYMY MOŻE W NAS ZAKIEŁKOWAĆ
I NIE WPAŚĆ MIĘDZY CIERNIE; A WIELE MOGĄ SŁOWA

SŁOWO MOŻE UZDROWIĆ A TAKŻE MOŻE ZNISZCZYĆ
WIĘC NIE DAWAJ POSŁUCHU, TEMU CO W TRAWIE PISZCZY
NAJLEPIEJ JEST UNIKAĆ TAKICH CZASEM TARGOWISK
BOWIEM MOGĄ ZASZKODZIĆ WIELE CZŁOWIEKOWI

I Z TEGO TO WIERSZA MOŻNA WYWNIOSKOWAĆ
JAK WIELE ZŁA I DOBRA MOGĄ CZYNIĆ SŁOWA.

O Ś W I E T L E N I E
OŚWIETLENIE WSZELKIE, TAKŻE OGRZEWANIE
RADIA, KOMPUTERY, PRANIE, PRASOWANIE
I TO WSZYSTKO, CO JEST PRĄDEM ZASILANE
BĘDZIE NIEPOTRZEBNE, GDY PRĄDU NIE STANIE

I CÓŻ BY UCZYNIŁ, TEN WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK,
GDYBY DOPŁYW PRĄDU ODCIĘTO NA DOBRE?
TAK JEST Z ZASILANIE, KTÓRE W KAŻDEJ CHWILI
BÓG MOŻE WYŁĄCZYĆ A ON SIĘ NIE MYLI

WIE, KIEDY ODŁĄCZYĆ ŻYCIODAJNE TCHNIENIE
KTÓRE PODTRZYMUJE TO ZIEMSKIE ISTNIENIE
WTEDY ŚWIATŁO WIECZNE DALSZĄ WSKAŻE DROGĘ
A WIĘC NIE ZADZIERAJ NIGDY Z PANEM BOGIEM.