WIERSZE P. ŁUCJI

W I E R S Z E
WIERSZ POWINIEN TAK WYGLĄDAĆ
JAK KAZANIE W KOŚCIELE
JEDNA MYŚL, JEDNO UCZUCIE, JEDEN OBRAZ
PRZEZ TO MOŻNA ZDZIAŁAĆ WIELE

CZY TO WIERSZE RYMOWANIE
CZ TEŻ POEZJA WSPÓŁCZESNA
WAŻNE JEST, BY TA ZASADA
PRZEWAŻAŁA W OWYCH WIERSZACH

I WIELE NARAZ TEMATÓW
NIEPOTRZEBNE ROZTRZĄSANIE
ALBOWIEM PO PRZECZYTANIU
NIEWIELE W GŁOWIE ZOSTANIE

BOWIEM MYŚL JEST ROZPROSZONA
PRZEZ BIEGANIE PO TEMATACH
I UMKNIE CO NAJWAŻNIEJSZE
CO MĄDROŚCIĄ NIE ZE ŚWIATA

WO L N O Ś Ć
TAKIE JEST OBECNIE SPRAWY ZROZUMIENIE
NIE WOLNO NIC MÓWIĆ CO DRAPIE SUMIENIE
TRZEBA WIĘC ZAPYTAĆ: A CO WOLNO TERAZ?
WSZYSTKO WSZYSTKIM WOLNO CO WOLNOŚĆ ZABIERA

CO KIERUJE WIELU NA WSZELKIE BEZDROŻE
SPOGLĄDAJĄC NA TO JEST WCIĄŻ CORAZ GORZEJ
BO WOLNOŚĆ JEST WTEDY, GDY BÓG JEST WE WSZYSTKIM
A NIEWOLA GRZECHU MOŻE ŻYCIE ZNISZCZYĆ

STĄD TYLE SIĘ BIERZE TAK WIELE ZNIEWOLEŃ
BO PRAWO MIŁOŚCI CHCE SIĘ WYWIEŹĆ W POLE

P O W I E D Z E N I E
WIELE PRAWDZIWEJ MĄDROŚCI
TO POWIEDZENIE ZAWIERA
MŁODOŚĆ SIĘ MUSI WYSZUMIEĆ
A STAROŚĆ WYGDERAĆ!

LECZ WYSZUMIENIE MŁODYCH
NIE ZAWSZE KOŃCZY SIĘ ŻARTEM
A W TYM TO OKREŚLENIU
WIELE JEST PRAWDY ZAWARTEJ

MŁODOŚĆ Z REGUŁY JEST SILNA
WSZĘDZIE MA MOC PRZEBIJANIA
WIĘC TRUDNO JĄ OKIEŁZNAĆ
LUB ZAMKNĄĆ W CZTERECH ŚCIANACH

ZAŚ CZŁOWIEK W STARSZYM WIEKU
MA TAKŻE SWOJE PRAWA
A MĄDROŚĆ ZWIĄZANIA Z WIEKIEM
MŁODZIEŻY NIE DOSTAWA

BO DOŚWIADCZENIE ŻYCIEM
CI GDERAJĄCY SENIORZY
MOGĄ OCZY MŁODZIEŻY
NA WILE BŁĘDÓW OTWORZYĆ

WSZAK NIEJEDNI PRZEGRALI
CHCĄC SIĘ W MŁODOŚCI WYSZUMIEĆ
ALE NIE KAŻ DY MŁODY
W PORĘ TO ZROZUMIE

I JEDNAK CZASEM WARTO
KU STARSZYM UCHA NACHYLIĆ
BY MŁODZI W SOBIE DUCHA
PRAWOŚCI NIE ZABILI

BO BRAK IM DOŚWIADCZENIA
I MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ
POMIMO WIADOMOŚCI
ZE STRONY INTERNETOWEJ!!!

A N T O N I
JUŻ TRZYNASTY CZERWIEC MINĄŁ
IMIENINY ANTONIEGO
KTÓRY WIELKIM JEST PATRONEM
I ŚWIĘTYM ŚWIATA CAŁEGO

ALBOWIEM W WIELU KOŚCIOŁACH
JEST CZCZONY Z PADWY ANTONI
KTÓRY DO SZCZEGÓLNYCH ZDAŃ
JEST PRZEZ BOGA WYZNACZONY

JEST ON TAKŻE CUDOTWÓRCĄ
BOWIEM TAKI DAR OTRZYMAŁ
ZA ŻYCIA ORAZ PO ŚMIERCI
PIASTUJĄC BOŻEGO SYNA

JEST SZCZEGÓLNIE DOBRZE ZNANY
TYM, CO ZGUBY SZUKAĆ TRZEBA
A POMAGA RÓWNIEŻ TAKIM
CO STRACILI WSTĘP DO NIEBA

WIĘC CIE PROSZĘ WIELKI ŚWIĘTY
COŚ NAWRÓCIŁ POGANINA
BYŚ POMÓGŁ ODNALEŹĆ DROGĘ
WSZYSTKIM DO BOŻEGO SYNA

B R A C T W O
BRACTWO ŚWIĘTEJ TRÓJCY TO WIELKIE WYZWANIE
WSZAKŻE SIĘ POWINNO CIĄGLE STAĆ PRZED PANEM
BY MIENIĆ SIĘ BRAĆMI BOGA W TRZECH OSOBACH
TRZEBA BYĆ JAK KRYSZTAŁ ZAWSZE W OCZACH BOGA

I BYĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ PRAWDZIWYM ODBICIEM
BRAĆMI BYĆ DLA BLIŹNICH ŻYĆ OFIARNYM ŻYCIEM
W OJCU, SYNU. DUCHU ZAWSZE SIĘ PORUSZAĆ
WCIĄŻ TRWAĆ NIESTRUDZENIE POD KRZYŻEM JEZUSA

JEST TO POSŁANNICTWO CO W SERCE ZAPADA
BRACTWO ŚWIĘTEJ TRÓJCY DO SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

S A K R A M E N T
CHORY, SZCZEGÓLNIE SAMOTNY,
POTRZEBUJE SERDECZNOŚCI
CHOĆBY NAWET TOLERANCJI
NIE MÓWIĄC JUŻ O MIŁOŚCI

PONIEWAŻ JEST OSŁABIONY
I ZDROWIEM DOBRYM NIE TRYSKA
WOLNO TRACI ZIEMSKIE ŻYCIE
ALE ŚWIĘTOŚĆ MOŻE ZYSKAĆ

KOŚCIÓŁ PRZYCHODZI Z POMOCĄ
OLEJAMI NAMASZCZENIA
KTÓRE TAKŻE SIĘ NAZYWA
SAKRAMENTEM UMOCNIENIA

A WIĘC MOŻNA JE PRZYJMOWAĆ!
NAWET RAZ KAŻDEGO ROKU
JEŚLI TEGO PRAGNIE CHORY
WNIESIE W DUSZY JEGO POKÓJ

BOWIEM GRZECHY BÓG ODPUSZCZA
I OCZYSZCZA Z WSZELKICH BRUDÓW
CZASEM TEŻ PRZYWRACA ZDROWIE
GDYŻ ON DOKONUJE CUDÓW

WIĘC NIE JEST TO NAMASZCZENIE
TYLKO NA OSTATNIĄ DROGĘ
LECZ OTWARCIE SIĘ NA ŁASKĘ
I WSPÓŁPRACĘ Z PANEM BOGIEM