WIERSZE P. ŁUCJI

G R O M I N C Z N A
PRZEZ LEŚNE OSTĘPY WŚRÓD WILCZEJ WATAHY
IDZIE MATKA BOŻA NIOSĄC ŚWIECĘ W DŁONI
ŚWIECA ZAPALONA ROZŚWIETLA CIEMNOŚCI
PRZED WSZELKĄ NAPAŚCIĄ TA GROMNICA BRONI

PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM I ZŁEGO PODSTĘPEM
PRZED ZŁOŚCIĄ, ZAZDROŚCIĄ I WSZELKIM ZAMĘTEM
MARYJA GROMNICZNA NA WEZWANIE „ZDROWAŚ”
W KAŻDEJ SYTUACJI POMAGAĆ GOTOWA

I ROZPROSZY CIEMNOŚĆ ŚWIECA ZAPALONA
I NIE TYLKO W DŁONI TEGO, KTÓRY KONA
MARYJA SWE ŚWIATŁO ZAWSZE NAM PODAJE
Z KTÓRYM WĘDRUJEMY W KRAJ CO ZWIE SIĘ RAJEM

WSZAK JEZUS ŚWIATŁOŚCIĄ I ŻYCIEM I DROGĄ
WIĘC WSZYSTKICH DO NIEGO POPROWADŹ KRÓLOWO!
KTÓRA Z JASNEJ GÓRY ROZTACZASZ OPIEKĘ
NAD NASZĄ OJCZYZNĄ I KAŻDYM CZŁOWIEKIEM

A G A T A
ZBLIŻA SIĘ WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ MĘCZENNICY
TO ŚWIĘTA AGATA NA BOŻEJ STOLICY
KTÓRA OBRONIŁA SWĄ GODNOŚĆ I WIARĘ
PONOSZĄC DLA BOGA, TAK WIELKĄ OFIARĘ

WIĘC BÓG JĄ WYWYŻSZYŁ I DAŁ ZA OBRONĘ
WSZYSTKIM, KTÓRYCH MIENIE OGNIEM ZAGROŻONE
WIĘC Z SOLĄ AGATY STAJEMY PRZED BOGIEM
ON ZA JEJ PRZYCZYNĄ ODWRÓCI POŻOGĘ

C I Ę Ż A R Y
DŹWIGAMY CIĘŻARY CZĘSTO PONAD SIŁY
OBCIĄŻENI NIMI PONAD WSZELKĄ MIARĘ
CHOCIAŻ ŻYCIE NASZE DZIERŻAWĄ NA ZIEMI
NIESIEMY CIĘŻARY JAK WONNĄ OFIARĘ

PRZED OCZYMA BOGA NIC NIE JEST ZAKRYTE
WSZYSTKO, CO CZYNIMY TO NA CHWAŁĘ PANA
A ON TO PRZEMIENI W DUCHOWE WARTOŚCI
KIEDY Z TYM STANIEMY WE WIECZNOŚCI BRAMACH

WIĘC NASZE CIĘŻARY
DŹWIGAMY Z OCHOTĄ
BOWIEM SĄ CENNIEJSZE
NAD SREBRO I ZŁOTO

P R E M Y Ś L E N I E
CZAS WIELKIEGO POSTU TO DO NIEBA DROGA
JEST TO CZAS POKUTY POWROTU DO BOGA
I NIEJEDEN SOBIE ODMÓWI WSZYSTKIEGO
CO JEST MU PRZESZKODĄ DO ŻYCIA WIECZNEGO

CZAS WIELKIEGO POSTU TO CZAS GORZKICH ŻALI
I GROGI KRZYŻOWEJ Z GOLGOTĄ W ODDALI
SPOJRZENIE NA INNYCH Z WIĘKSZĄ ŻYCZLIWOŚCIĄ
KTÓRA W OCZACH BOŻYCH JEST BLIŹNICH MIŁOŚCIĄ

A WIĘC MOŻE TRZEBA TAKIEMU USŁUŻYĆ
KTÓRY JEST U KRESU TEJ ZIEMSKIEJ PODRÓŻY
LUB INNEMU, KTÓRY SAM W SOBIE ZGUBIONY
BOWIEM NIE POSIADA WSPARCIA NI OBRONY

A MOŻE TAKIEMU, KTÓRY SAM SIĘ TRUDZI
ALBOWIEM UTRACIŁ WSZELKĄ WIARĘ W LUDZI
I SIEDZI SAMOTNIE NA SKRAJU ROZPACZY
ALBOWIEM MU TRUDNO KOMUŚ JEST PRZEBACZYĆ

CZAS WIELKIEGO POSTU
TO CZAS PRZYGOTOWAŃ
DO WIELKIEGO W CHWALE
ZMARTWYCHWSTANIA BOGA