Uroczysta przysięga orląt tyczyńskich

Co roku grupa orląt tyczyńskich przeżywa swoja uroczystość wraz z innymi oddziałami w niecodziennej oprawie. W czwartek 7 marca 2019 roku kilka osób złożyło przysięgę w kościele farnym w obecności ks. Biskupa Jana Wątroby, zaproszonych Gości, kombatantów, żołnierzy, licznie zgromadzonych strzelców, orkiestry żołnierskiej oraz przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich i krajowych. Następnie zgromadzeni przy pomniku Leopolda Lisa- Kuli w setna rocznicę jego śmierci wysłuchali wspomnień oraz zasługi, jakie uczynił nasz Bohater dla lokalnego środowiska.
Po zakończonych uroczystościach pod opieką p. Moniki, Rodziców oraz ks. Piotra grupa tyczyńska przeszła na żołnierską grochówkę do Liceum nr 1 w Rzeszowie.