“Uratuj nienarodzone życie”

Znów startuje znana akcja promocji życia dzieci nienarodzonych. 25 marca będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jako Dzień Świętości Życia. Wiele osób na całym świecie rozpocznie “duchową adopcję dziecka poczętego”. Adopcja ta ma na celu ochronić  poczęte dziecko, które jest zagrożone aborcją w łonie matki. Osoba przystępująca do tego dzieła zobowiązuje się osobiście, codziennie modlić się o uratowanie  życia konkretnego dziecka, które zna tylko Bóg. Modlitwa ta trwa przez 9 miesięcy. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie. Rozpoczyna się 25 marca  a kończy się 25 grudnia.

Duchową adopcję praktykuje się od złożenia przyrzeczenia uroczyście w kościele. Warunkowo można składać je również prywatnie, przed Krzyżem lub Obrazem Świętym. Do modlitwy codziennej dodaje się najczęściej dziesiątek dobrowolnie wybranej przez siebie tajemnicy różańca  a także dowolne, duchowe postanowienia.

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.