Trzynasty przegląd Chórów w Tyczynie

W niedzielę 21 stycznia w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie zorganizowano już po raz trzynasty Przegląd Kolędowy pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki…”

W czasie Koncertu Kolędowego wystąpiło 15 chórów w tym zespoły dziecięco- młodzieżowe oraz dorosłych. Szczególne zainteresowanie widowni wzbudziły pastorałki „Kołysanka dla Jezusa” oraz „On jest Królem” wykonane przez parafialną scholę „Dzieci Maryi” w bardzo ciekawej aranżacji i choreografii pod kierunkiem Siostry dominikanki Dobrawy Sowy. Gromkimi owacjami został nagrodzony Węgierski Chór Mieszany Gimnazjalistów z Balszadziarmy. Ku zaskoczeniu wszystkich wykonał w języku polskim kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”. W trakcie przeglądu pojawił się także Społeczny Chór Funkcjonariuszy Służby Więziennej z Rzeszowa „Sursum corda” w oficjalnym umundurowaniu. Jako ostatni koncertował chór tyczyński „Sancta Catarina” pod dyrygenturą Beaty Adamczyk.

Wszystkie występujące  chóry dostarczyły licznie zgromadzonej widowni głębokich wrażeń oraz radości z tego, że Jezus Chrystus stał się jednym z nas. Organizatorzy wyrażają wdzięczność za wspólną duchową ucztę, która przedłużyła rodzinną atmosferę Bożego Narodzenia.