Triduum Paschalne

Najważniejsze Dni w roku liturgicznym skupiają się na Chrystusie i ostatnich wydarzeniach z Jego życia. Można zamknąć je w jednym myślowym skrócie: w piątek Ukrzyżowany, w sobotę Pogrzebany, w niedzielę Zmartwychwstały.

Wielki Czwartek to Dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii- sakramenty, które nie mogą bez siebie istnieć ani występować. W godzinach przedpołudniowych na całym świecie w katedrach diecezji zostaną odprawione Msze święte z udziałem lokalnego duchowieństwa pod przewodnictwem swoich Pasterzy. Biskup poświęci dla potrzeb wspólnot diecezji olej chorych a także krzyżma świętego. Triduum Paschalne otworzy uroczysta, wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej połączona w wielu parafiach z obrzędem obmycia nóg (na wzór 12 Apostołów). Ostatnia Wieczerza odbyła się w pierwszym dniu Przaśników, kiedy Izraelici rozpoczynali obchody święta Paschy na pamiątkę pośpiesznego wyjścia z Egiptu. Po zakończonej liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy- symbolicznego więzienia Pana Jezusa a ołtarz zupełnie odsłonięty.

W Wielki Piątek nie sprawuje się w Kościele Mszy świętej ale specjalną liturgię. Składa się ona z następujących elementów i części: znak prostracji (upadnięcie na twarz) kapłana przed ołtarzem na znak uczczenia śmierci Chrystusa oraz przeproszenia za grzechy ludu, następnie liturgia słowa, adoracja krzyża, obrzędy Komunii świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota to dzień spoczynku w grobie. W kościołach święcimy pokarmy wielkanocne wraz z barankiem paschalnym. Wigilię Paschalną, która jest przejściem Chrystusa przez mękę i śmierć do życia celebruje się zwykle po zapadnięciu zmroku w ten sam dzień. Liturgia paschalna rozpoczyna się od obrzędu światła. Od poświęconego ognia na zewnątrz kościoła kapłan zapala nowy paschał- symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, który staje się wyjątkowym symbolem tej celebracji. Następnie odprawia się rozbudowaną liturgię słowa, chrzcielną i eucharystyczną. Znowu zabrzmią dzwony, oznajmujące radość i wesele zmartwychwstania.

W Niedzielę Wielkanocną przełamując się poświęconym jajkiem w gronie rodzinnym złożymy się sobie świąteczne życzenia zasiadając razem do wspólnego stołu.

Data Świąt Wielkanocy jest ruchoma. Występuje w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca zgodnie z ustaleniami Soboru Nicejskiego w 325 roku. Najwcześniej Wielkanoc może być obchodzona 22 marca (1818 r.) a najpóźniej 25 kwietnia (1943 r.). Powtórzy się to dopiero w 2038 roku.

opracował ks. Piotr Sala