Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Wyzwolenie”

W dniu 21 lutego 2004 roku na pierwszym walnym zebraniu przyjęto statut stowarzyszenia “Wyzwolenie”. Wybrano zarząd stowarzyszenia, którego przewodniczącym został Tadeusz Keina, który pełni tę funkcję do tej pory. Działalność stowarzyszenia polega na profilaktyce, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomani i innym uzależnieniom; jednym słowem propagowanie trzeźwego stylu życia. Duchowym patronem stowarzyszenia jest św. Antoni z Padwy. Tutejsze Stowarzyszenie otrzymało osobowość prawną 11 maja 2004 roku po rejestracji w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Zarząd i członkowie stowarzyszenia organizują wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe na Jasnej Górze, w Licheniu jak również do Kalwarii Pacławskiej. Promocja trzeźwej kultury życia dokonywana jest poprzez organizowanie prelekcji w siedzibie stowarzyszenia, pielgrzymek, ognisk integracyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz rozwiązywanie trudnych problemów w rodzinach osób uzależnionych. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy na rekolekcje trzeźwościowe Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Niechobrza, Przemyśla, Leżajska, następnie rekolekcje ewangelizacyjno- trzeźwościowe do Dębowca oraz Diecezjalny dzień trzeźwości i radości w Dobrzechowie. Stowarzyszenie brało udział w kampanii “Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony” oraz w kampanii “w tej grze masz jedno życie”. Jej celem było dotarcie do młodzieży gimnazjalnej. Opiekunami Stowarzyszenia byli kapłani pełniący posługę w parafii a obecnie jest nim ks. Łukasz Ślęczka.

Dyżury abstynenckie odbywają się w każdą sobotę o godzinie 19:00.

Główne spotkanie:  I sobota miesiąca (różaniec o godz. 17:30, Eucharystia o 18:00 oraz spotkanie w salce przy kościele.

Zapraszamy.