Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Wyzwolenie”

W dniu 21 lutego 2004 roku na pierwszym walnym zebraniu przyjęto statut stowarzyszenia “Wyzwolenie”. Wybrano zarząd stowarzyszenia, którego przewodniczącym został Tadeusz Keina. Działalność stowarzyszenia polega na profilaktyce, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomani i innym uzależnieniom; jednym słowem propagowanie trzeźwego stylu życia. Duchowym patronem stowarzyszenia jest św. Antoni z Padwy. Tutejsze Stowarzyszenie otrzymało osobowość prawną 11 maja 2004 roku po rejestracji w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Zarząd i członkowie stowarzyszenia organizują wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe na Jasnej Górze, w Licheniu jak również do Kalwarii Pacławskiej. Promocja trzeźwej kultury życia dokonywana jest poprzez organizowanie prelekcji w siedzibie stowarzyszenia, pielgrzymek, ognisk integracyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz rozwiązywanie trudnych problemów w rodzinach osób uzależnionych. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy na rekolekcje trzeźwościowe Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Niechobrza, Przemyśla, Leżajska, następnie rekolekcje ewangelizacyjno- trzeźwościowe do Dębowca oraz Diecezjalny dzień trzeźwości i radości w Dobrzechowie. Stowarzyszenie brało udział w kampanii “Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony” oraz w kampanii “w tej grze masz jedno życie”. Jej celem było dotarcie do młodzieży gimnazjalnej. Opiekunami Stowarzyszenia byli kapłani pełniący posługę w parafii a obecnie jest nim ks. Łukasz Ślęczka. Dyżury abstynenckie odbywają się w każdą sobotę o godzinie 19:00. Główne spotkanie ma miejsce w pierwszą sobotę miesiąca. Rozpoczyna się modlitwą różańcową o trzeźwość parafii i gminy o godzinie 17:30 a później wspólną celebracją Mszy świętej i spotkaniem w sali przyparafialnej. Zapraszamy.