SPOWIEDŹ

SPOWIEDŹ
od poniedziałku do soboty w godz. od 15:00 do 18:00

Spowiedź odbywa się w konfesjonale lub prawym przedsionku obok ołtarza.