Smak poranka wielkanocnego- życzenia wielkanocne Kapłanów

Kochani Parafianie oraz Sympatycy naszej wspólnoty!

Pragniemy z okazji Świąt Paschy Chrystusa złożyć Wszystkim najlepsze życzenia, by atmosfera poranka wielkanocnego przeplatająca się ze wzruszeniem, radością i czułością wobec zmartwychwstałego Pana, którą przeżyli uczniowie i uczennice Jezusa przenikała Wasze Rodziny oraz miejsca pracy. Chcemy zauważyć Każdego i Każdą z Was, dziękując za pamięć w modlitwie i każde dobre słowo. Wszyscy potrzebujemy serc zmartwychwstałych, zawsze otwartych na Boga i człowieka.

 

Duszpasterze Tyczyna