Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w tle fatimskich objawień

Rozśpiewane i szczególnie rozmodlone klasy czwarte ze szkoły podstawowej pod opieką duchową siostry dominikanki Dobrawy,  przeżywały wczoraj 14 maja Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. Mszę świętą w ich intencji oraz Rodziców odprawił ks. Proboszcz Marian Czenczek. Dzieci wspominały radość sprzed roku, kiedy  po raz pierwszy przyjęły do swoich serc Pana Jezusa. Wyjątkowym darem, który przekazały Matce Bożej Fatimskiej były różaniec utkany z kwiatów.