ROCZNICA INGRESU BISKUPA ORDYNARIUSZA

Rocznica ingresu Biskupa Rzeszowskiego do katedry
W czwartek, 20 lipca, przeżywać będziemy czwartą rocznicę ingresu do katedry Pasterza naszej diecezji biskupa Jana Wątroby. Prosimy o modlitwę w Jego intencji.