REKRUTACJA DO TYCZYŃSKIEGO LICEUM

Zespół Szkół w Tyczynie
Liceum Ogólnokształcące
ul. Grunwaldzka 25
36-020 Tyczyn
tel./fax 17 22 19 362, 17 22 19 221
e-mail: zespols@intertele.pl
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl

W roku szkolnym 2019/2020 ZAPRASZAMY uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

 • klasa policyjna
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie / historia
  (działa we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie),
  uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji, w czasie których zapoznają się z funkcjonowaniem Policji oraz zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu prawa karnego, ruchu drogowego, zasad pracy dochodzeniowej i śledczej, kryminalistyki, technik samoobrony i sportów walki)
 • klasa językowo-prawna
  przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • klasa turystyczno-językowa
  przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, historia

Naszym uczniom zapewniamy wiele dodatkowych zajęć, które pozwalają rozwijać zainteresowania i ułatwiają podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu, dużo wyjazdów edukacyjnych, wycieczek oraz imprez szkolnych, możliwość aktywnego działania w różnych organizacjach i uczestnictwa w akcjach społecznych oraz wolontariacie.

Rekrutacja rozpoczyna się 13 maja 2019 roku.