PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ

         W związku z zaleceniem przyjmowania Komunii św. na rękę przypominamy obowiązujące przepisy liturgiczne.

        Komunię należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Następnie, stojąc przed kapłanem (szafarzem), prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni, ale należy ją bezzwłocznie spożyć.