Pożegnanie zasłużonego żołnierza oraz poety mjra Mieczysława Skotnickiego

8 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w kościele parafialnym w Tyczynie odbyły się uroczystości pogrzebowe przy ceremoniale wojskowym, w których wzięło udział wiele zacnych Osób. Mszy świętej przewodniczył ks. Bp Kazimierz Górny, emerytowany ordynariusz diecezji rzeszowskiej wraz z licznym gronem kapłanów. W homilii ks. Biskup nawiązał do licznych zasług zmarłego majora dla dobra naszej Ojczyzny. Przypominał także uczestnikom żałobnej uroczystości, że „zmarły nasz Brat, był wyjątkowo dobrym, rozmodlonym i skromnym człowiekiem”. Nosił on ps. „Głóg”. Należał do żołnierzy Armii Krajowej. Na cmentarzu obrzędy pogrzebu prowadził ks. dr Marian Czenczek, proboszcz tyczyńskiej parafii. Mieczysław Skotnicki urodził się 3 grudnia 1920 r. w Tyczynie a zmarł 5 sierpnia 2017 r. W 1947 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nigdy nie pogodził się z sytuacją polityczną Polski po zakończeniu wojny, wspierał rozliczne inicjatywy wolnościowe. Był działaczem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i przez 7 lat więźniem politycznym okresu stalinowskiego. Po wyjściu na wolność w 1954 r. wrócił do Tyczyna, gdzie spędził kolejne, długie lata swojego życia.