POEZJA P. ŁUCJI

D I A M E N T

JUŻ JEST POZA NAMI

ŚRODA POPIELCOWA

WIELKI POST SIĘ ZACZĄŁ

 CZAS WRÓCIĆ DO BOGA

 

I ZMIENIĆ MYŚLENIE

CZYLI SIĘ NAWRACAĆ

WIERZYĆ W EWANGELIĘ

I KRZYWDY WYBACZAĆ

 

POST, TO NIE JEST TYLKO

WYRZECZENIE CZEGOŚ

LECZ POSZANOWANIE

SWOJEGO BLIŹNIEGO

 

ZNISZCZYĆ NAD INNYMI

CHĘĆ ZAPANOWANIA

MAJĄC PRZED OCZYMA

UNIŻENIE PANA

 

CO SŁUŻYŁ NIE TYLKO

TY Z JEGO OWCZARNI

A WIĘC BŁĄDZĄCEGO

TY TAKŻE PRZYGARNIJ

 

I POPROŚ JEZUSA

W TYM POŚCIE O POMOC

BY CIĘ POPROWADZIŁ

NAJPEWNIEJSZĄ DROGĄ

 

WSZAK MOŻE W TWYM SERCU

ZNISZCZYĆ WSZELKI ZAMĘT

ABY W NIM POZOSTAŁ

NIE POPIÓŁ, LECZ DIAMENT.

 

 

 

P R Z E K L E Ń S T W O

KŁADĘ JA PRZED TOBĄ DZISIAJ

TAK MÓWI BÓG DO LUDZKOŚCI

ŻYCIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

I PRZEKLEŃSTWO, ŚMIERCI OŚCIEŃ

 

A WIĘC DZIŚ WYBIERAJ ŻYCIE

ABY DOBRZE CI SIĘ WIODŁO

ALE WYBRAŁ KTOŚ PRZEKLEŃSTWO

ABY ZNISZCZEĆ DIABŁA PODŁOŚĆ

 

BO PRZEKLEŃSTWO WYBRAŁ JEZUS

CO GO NA KRZYŻ WPROWADZIŁO

A SPRAWIŁA TO NAJWIĘKSZA

DO CZŁOWIEKA BOŻA MIŁOŚĆ

 

SAM KRZYŻ W SOBIE NIC NIE ZNACZY

PIĘTNEM ŚMIERCI NAZNACZONY

LECZ PRZEZ JEZUSA OFIARĘ

KRZYŻ TEN ZOSTAŁ UŚWIĘCONY

 

CHOĆ JEZUS STAŁ SIĘ PRZEKLEŃSTWEM

GRZECHEM ŚWIATA WOBEC BOGA

LECZ ZA ZBAWIENIE GRZESZNIKA

ŻYCIE SWOJE OFIAROWAŁ

 

ŚWIAT ZALAŁO MIŁOSIERDZIE

CO NA KRZYŻU SIĘ ZRODZIŁO

A SPRAWIŁA TO NAJWIĘKSZA

MIŁOSIERNA BOŻA MIŁOŚĆ!

 

 

 

P A T R O N
PATRON CHORYCH I CIERPIĄCYCH
TO BOGUMIŁ, BOŻY ŚWIĘTY
KTÓRY ZA TYM ORĘDUJE,
CO CHOROBĄ JEST DOTKNIĘTY

A DZIEŃ JEDENASTY LUTY
TO MARYI Z LOURDES WSPOMNIENIE
MOŻE IN W TYM DNIU WYPROSIĆ
DLA TYCH CHORYCH UZDROWIENIE

A WIĘC ŚWIĘTY BOGUMILE
PRZED MARYI STOJĄC TRONIE
PROŚ ZA TYCH, KTÓRYM OBECNIE
SZPITAL LUB HOSPICJUM DOMEM

PROŚ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH
KTÓRYCH BÓL ZANADTO TRWOŻY
ABY MOGLI KRZYŻ TEN GODNIE
DŹWIGAĆ RAZEM Z SYNEM BOŻYM

ZA TYCH, KTÓRZY SĄ OPOKĄ
DLA CHORYCH W ICH WŁASNYCH DOMACH
ABY SIĘ NIE ZAŁAMALI
BY DUCH WIARY W NICH NIE SKONAŁ

A WIĘC RAZEM Z JANEM PAWŁEM
BOGUMILE STAŃ PRZED PANEM
ABY ZECHCIAŁ ON ULECZYĆ
UKRYTĄ DUCHOWĄ RANĘ

DZIEŃ TEN BOWIEM WIELKĄ ŁASKĄ
I NADZIEJĄ CHORYM DANĄ
A SAKRAMENT NAMASZCZENIA
OTWARTĄ DO NIEBA BRAMĄ

D Z I E Ń C H O R E G O
MATKI BOSKIEJ LOURDZKIEJ
DZIEŃ WIELU UZDROWIEŃ
NIECH SIĘ DO NIEJ ZWRÓCI
KAŻDY CHORY CZŁOWIEK

BO WIELE ŁASK WSZELKICH
PRZEZ MARYJĘ SPŁYWA
MARYJA UZDRAWIA
MOCĄ SWEGO SYNA

DZIEŃ CHOREGO PO TO
PAPIEŻ USTANOWIŁ
BY KOŚCIÓŁ CHOREMU
POMÓGŁ CZŁOWIEKOWI

WSZAK JAN PAWEŁ II
WSZYSTKICH CHORYCH WIDZIAŁ
KTÓRZY TO DŹWIGAJĄ
WIELKI CIĘŻAR KRZYŻA

BĘDĄC POŚRÓD LUDZI
LECZ W OSAMOTNIENIU
SŁUŻYŁ KOŚCIOŁOWI
DO KOŃCA W CIERPIENIU

CHOCIAŻ DZISIAJ LOURDZKIEJ
MARYI WSPOMNIENIE
LECZ JAN PAWEŁ WIELKI
NASZYM WSPOMOŻENIEM

WSZAK CAŁE SWE ŻYCIE
MARYI POŚWIĘCIŁ
A WIĘC JANIE PAWLE
MIEJ NAS W SWEJ PAMIĘCI

COŚ NAM WSTAWIENNIKIEM
W BOGA OJCA DOMU
WIĘC ŚWIĘTY PAPIEŻU
W DNIU CHORYCH NAM POMÓŻ!

C U D
KIEDY W BEZSILNOŚCI
CZŁOWIEK JEST OBJĘCIACH
MOŻE SIĘ OBJAWIĆ
BOSKA INTERWENCJA

BO CUD TYLKO WTEDY
MOŻE SIĘ DOKONAĆ
GDY SPRAWA PO LUDZKU
BĘDZIE PRZESĄDZONA

TRZEBA PODEJŚĆ TYLKO
Z WIARĄ DO TYCH ZDARZEŃ
A BÓG MIŁOSIERDZIA
DOBROĆ SWĄ OKAŻE

I W KAŻDYM CZŁOWIEKU
SZUKAĆ JEGO TWARZY
MIMO PRZECIWNOŚCI
A CUD SIĘ WYDARZY!