POEZJA P. ŁUCJI

M I Ł O Ś Ć

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ NIEZNANĄ DLA LUDZI

ABY TO ZGŁĘBIĆ DARMO BY SIĘ TRUDZIĆ

I NA NIC WSZELKIE TEZY I STWIERDZENIA

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ NIE DO ZROZUMIENIA

NIE JEST GO W STANIE POJĄĆ ERUDYTA

CHOĆBY TYSIĄCE KSIĄG MĄDRYCH PRZECZYTAŁ

CHOĆBY POŚWIĘCIŁ NA TO ISTNOŚĆ SWOJĄ

NIE BĘDZIE W STANIE TEJ MIŁOŚCI POJĄĆ

NI TEOLOGA MYŚL JEJ NIE DOGONI

CHOĆ KLUCZ POZNANIA TRZYMA W SWOJEJ DŁONI

BO JEST GRANICA WSZELKICH DOCIEKAŃ

JAKĄ JEST MIŁOŚĆ BOGA DO CZŁOWIEKA

S Ł OWO

CO PLOTKA MOŻE UCZYNIĆ

O TYM JUŻ PISAŁAM

ZNISZCZY DOBRE IMIĘ

KIEDY ZACZNIE DZIAŁAĆ

JEST NIE DO ZATRZYMANIA

KIEDY RUSZY W OBIEG

A DOŚWIADCZYŁ TEGO

JUŻ NIEJEDEN CZŁOWIEK

LEPIEJ SIĘ ZASTANOWIĆ

ZANIM PADNĄ SŁOWA

BY BLIŹNIEMU NA ZIEMI

PIEKŁA NIE ZGOTOWAĆ

NA PODSTAWIE SŁÓW BOWIEM

CO WYPOWIEDZIANE

BĘDZIEMY SĄDZENI

STANĄWSZY PRZED PANEM

B O Ż E  N A R O D Z E N I E

BOŻE NARODZENIE JUŻ WKRÓTCE NADEJDZIE

ZAKUPY, CHOINKA I GWIAZDKA NA NIEBIE

WIGILIA, PASTERKA- INNA TEGO ROKU

WIELU ZASMUCONYCH TAK JAK NA POGRZEBIE

ALE BÓG SIĘ ZRODZI MIMO ZAMIESZANIA

ORAZ WPROWADZANYCH  WSZELAKICH ZAKAZÓW

I W ŻŁÓBKU NA SIANIE BŁOGOSŁAWIĄC ŚWIATU

ZŁO W DOBRO PRZEMIENI- ALE NIE OD RAZU

R O Z M O W A

MÓWIŁEŚ PANIE UCZNIOM, GDY Z NIMI PRZEBYWAŁEŚ O ZNAKACH NA ZIEMI I NIEBIE, ZANIM POWRÓCISZ W CHWALE, O WIELKICH PRZEŚLADOWANIACH, ODSTĘPSTWACH, ZGORSZENIACH, KTÓRE SIĘ NAZYWAJĄ: OHYDA SPUSTOSZENIA, I WSZYSTKO SIĘ ODBYWA DZISIAJ NA OCZACH NASZYCH; A TO JEST NAJWAŻNIEJSZE BY SIĘ NIE DAĆ ZASTRASZYĆ.

SĄ TACY, CO NIE WIDZĄ ZNAKÓW DAWANYCH OD BOGA TAK ŻYJĄ, JAKBY MIELI NA TEJ ZIEMI WIEKOWAĆ; JEST TO CZAS BARDZO TRUDNY I PRÓBA DLA KOŚCIOŁA: TRZEBA TRWAĆ, BOWIEM JEZUS DO SŁUŻBY WIELU POWOŁAŁ: POTRZEBA BOGU ZAUFAĆ, JAK BYŁO ZE ŚWIĘTYMI, BY ON, KIEDY POWRÓCI, ZNALAZŁ WIARĘ NA ZIEMI.

M I Ł O S I E R D Z I E

LISTOPAD TO MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH

KTÓRZY JUŻ ODESZLI BOGU ZNANĄ DROGĄ

WIĘC TRZEBA IM POMÓC POPRZEZ DAR MODLITWY

BOWIEM SAMI POMÓC SOBIE JUŻ NIE MOGĄ

AŻEBY IM SKRÓCIĆ DŁUGÓW WYPŁACENIE

CZEGO SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA SIĘ DOMAGA

CHOCIAŻ MIŁOSIERDZIE PONAD WSZYSTKIE DZIEŁA

JEDNAK TRZEBA DUSZOM RATUNEK WYBŁAGAĆ

ABY OPUŚCIŁY MIEJSCE OCZYSZCZENIA

PRZEZ CZYN MIŁOSIERDZIA I JAŁMUŻNY GROSIK

A TAKŻE MODLITWĘ ZA NICH ZANOSZONĄ

MOŻNA DLA NICH WIELE U BOGA WYPROSIĆ

BÓG JEST MIŁOSIERDZIEM I MIŁOŚCI ŻAREM

ŚWIĘTY NAD ŚWIĘTYMI W JASNOŚCI NIEZMIERNEJ

PO JEGO PRAWICY TEN W ŚWIATŁOŚCI STANIE

KTO JEMU OKAZAŁ SERCE MIŁOSIERNE

W I A T R

JUŻ PO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH DZIEŃ ZADUSZNY MINĄŁ

I W NIEDŁUGIM CZASIE SPOTKAMY SIĘ Z ZIMĄ

SZARO I PONURO ZA BRAMĄ WIECZNOŚCI

TYLKO WIATR SAMOTNIK DZISIAJ TU ZAGOŚCIŁ

POSZARPAŁ NIEJEDEN BUKIET PRZEMROŻONY

POROZRZUCAŁ ZNICZE I USIADŁ ZMĘCZONY

ZAMYŚLIŁ SIĘ PATRZĄC NA TĘ GROBÓW MNOGOŚĆ

 PRZY KTÓRYCH PO ŚWIĘTACH NIE WIDAĆ NIKOGO

CISZA SIĘ ROZSIADŁA NA GROBOWYCH PŁYTACH

W KTÓRYCH TO MARYJA KAMIENNA WYRYTA

ROZMYŁY SIĘ CIENIE, SZEPT UCICHŁ ALEJEK

TYLKO WIATR SAMOTNIK PO GROBACH WCIĄŻ WIEJE.

J E S Z C Z E  O  P R Z E B A C Z E N I U

JEZUS UCZYŁ MIŁOŚCI, BY W NIKIM GNIEW NIE PŁONĄŁ

WIĘC WSZYSTKIM NAKAZYWAŁ PRZEBACZAĆ

W NIESKOŃCZONOŚĆ

WÓWCZAS NALEŻY PRZEBACZYĆ I UZNAĆ GO ZA BLIŹNIEGO

SKOŃCZYWSZY Z NIEPOPRAWNOŚCIĄ, KTÓREJ SIĘ DOTĄD DOPUSZCZAŁ

TAK I NA TEJ ZASADZIE BÓG WINY LUDZIOM ODPUSZCZA

WIĘC PYTANIE ZADAJĘ , NIE TYLKO TEOLOGOM,

CZY JEST KTOŚ TAKI NA ŚWIECIE, KTÓRY NIE SKRZYWDZIŁ NIKOGO?

I CZY KAŻDY KRZYWDZĄCY, STOJĄC W MODLITWIE PRZED PANEM JEST W STANIE ŻAL TAKI WZBUDZIĆ, BY ON ULECZYŁ TĘ RANĘ? BO PORANIENIE DOTYKA ZAWSZE OBYDWIE STRONY

WIĘC PROSIĆ O ŁASKĘ POWINIEN KRZYWDZĄCY

 I POKRZYWDZONY.

W I D Z I A Ł A M

ZNÓW ROK PRZEMINĄŁ JUŻ WSZYSCY ŚWIĘCI

KWIATY, LAMPIONY, DOWÓD PAMIĘCI

WSZAK  ICH O POMOC CZĘSTO PROSIMY

I ŚWIĘTUJEMY ICH IMIENINY

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ WIELKĄ ICH WSPOMINAMY

GDYŻ WSTAWIENNIKÓW PRZED BOGIEM MAMY

ALBOWIEM STOJĄ PRZED BOGA TRONEM

CZĘSTO MĘCZEŃSTWA DZIERŻĄC KORONĘ

TAK, JAK KSIĄDZ JERZY, BYŁAM, WIDZIAŁAM

JAK TO WARSZAWA GO POWITAŁA

NA ŻOLIBORZU, W KOŚCIOŁA CIENIU

WIENIEC PRZY WIEŃCU, NA OGRODZENIU

WIĄZANKI KWIATÓW NIEŚLI POLACY

BY MĘCZENNIKA TU GRÓB ZOBACZYĆ

TAKŻE HOŁD ZŁOŻYĆ MU ZA ODWAGĘ

PATRZĄC NA POLSKI ROZDARTĄ FLAGĘ

TUŻ PO POGRZEBIE BYŁAM, WIDZIAŁAM

JAK SOLIDARNOŚĆ WARTĘ TRZYMAŁA

WIĘC SIĘ MODLIŁAM PRZY GROBIE KSIĘDZA

KTÓRY ZŁO DOBREM UCZYŁ ZWYCIĘŻAĆ

I ZA OJCZYZNĘ SWE ŻYCIE ODDAŁ

NA DRODZE, KTÓRA DO NIEBA WIODŁA

WIĘC CIĘ PROSIMY, KSIĘŻE NIEZŁOMNY

TWOJĄ OJCZYZNĘ PRZED BOGIEM WSPOMNIJ!

BY BÓG ODWAGI TYM NIE ŻAŁOWAŁ

CO WPROWADZAJĄ W CZYN TWOJE SŁOWA!

D I A M E N T

JUŻ JEST POZA NAMI

ŚRODA POPIELCOWA

WIELKI POST SIĘ ZACZĄŁ

 CZAS WRÓCIĆ DO BOGA

I ZMIENIĆ MYŚLENIE

CZYLI SIĘ NAWRACAĆ

WIERZYĆ W EWANGELIĘ

I KRZYWDY WYBACZAĆ

POST, TO NIE JEST TYLKO

WYRZECZENIE CZEGOŚ

LECZ POSZANOWANIE

SWOJEGO BLIŹNIEGO

ZNISZCZYĆ NAD INNYMI

CHĘĆ ZAPANOWANIA

MAJĄC PRZED OCZYMA

UNIŻENIE PANA

CO SŁUŻYŁ NIE TYLKO

TY Z JEGO OWCZARNI

A WIĘC BŁĄDZĄCEGO

TY TAKŻE PRZYGARNIJ

I POPROŚ JEZUSA

W TYM POŚCIE O POMOC

BY CIĘ POPROWADZIŁ

NAJPEWNIEJSZĄ DROGĄ

WSZAK MOŻE W TWYM SERCU

ZNISZCZYĆ WSZELKI ZAMĘT

ABY W NIM POZOSTAŁ

NIE POPIÓŁ, LECZ DIAMENT.

P R Z E K L E Ń S T W O

KŁADĘ JA PRZED TOBĄ DZISIAJ

TAK MÓWI BÓG DO LUDZKOŚCI

ŻYCIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

I PRZEKLEŃSTWO, ŚMIERCI OŚCIEŃ

A WIĘC DZIŚ WYBIERAJ ŻYCIE

ABY DOBRZE CI SIĘ WIODŁO

ALE WYBRAŁ KTOŚ PRZEKLEŃSTWO

ABY ZNISZCZEĆ DIABŁA PODŁOŚĆ

BO PRZEKLEŃSTWO WYBRAŁ JEZUS

CO GO NA KRZYŻ WPROWADZIŁO

A SPRAWIŁA TO NAJWIĘKSZA

DO CZŁOWIEKA BOŻA MIŁOŚĆ

SAM KRZYŻ W SOBIE NIC NIE ZNACZY

PIĘTNEM ŚMIERCI NAZNACZONY

LECZ PRZEZ JEZUSA OFIARĘ

KRZYŻ TEN ZOSTAŁ UŚWIĘCONY

CHOĆ JEZUS STAŁ SIĘ PRZEKLEŃSTWEM

GRZECHEM ŚWIATA WOBEC BOGA

LECZ ZA ZBAWIENIE GRZESZNIKA

ŻYCIE SWOJE OFIAROWAŁ

ŚWIAT ZALAŁO MIŁOSIERDZIE

CO NA KRZYŻU SIĘ ZRODZIŁO

A SPRAWIŁA TO NAJWIĘKSZA

MIŁOSIERNA BOŻA MIŁOŚĆ!

P A T R O N
PATRON CHORYCH I CIERPIĄCYCH
TO BOGUMIŁ, BOŻY ŚWIĘTY
KTÓRY ZA TYM ORĘDUJE,
CO CHOROBĄ JEST DOTKNIĘTY

A DZIEŃ JEDENASTY LUTY
TO MARYI Z LOURDES WSPOMNIENIE
MOŻE IN W TYM DNIU WYPROSIĆ
DLA TYCH CHORYCH UZDROWIENIE

A WIĘC ŚWIĘTY BOGUMILE
PRZED MARYI STOJĄC TRONIE
PROŚ ZA TYCH, KTÓRYM OBECNIE
SZPITAL LUB HOSPICJUM DOMEM

PROŚ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH
KTÓRYCH BÓL ZANADTO TRWOŻY
ABY MOGLI KRZYŻ TEN GODNIE
DŹWIGAĆ RAZEM Z SYNEM BOŻYM

ZA TYCH, KTÓRZY SĄ OPOKĄ
DLA CHORYCH W ICH WŁASNYCH DOMACH
ABY SIĘ NIE ZAŁAMALI
BY DUCH WIARY W NICH NIE SKONAŁ

A WIĘC RAZEM Z JANEM PAWŁEM
BOGUMILE STAŃ PRZED PANEM
ABY ZECHCIAŁ ON ULECZYĆ
UKRYTĄ DUCHOWĄ RANĘ

DZIEŃ TEN BOWIEM WIELKĄ ŁASKĄ
I NADZIEJĄ CHORYM DANĄ
A SAKRAMENT NAMASZCZENIA
OTWARTĄ DO NIEBA BRAMĄ

D Z I E Ń C H O R E G O
MATKI BOSKIEJ LOURDZKIEJ
DZIEŃ WIELU UZDROWIEŃ
NIECH SIĘ DO NIEJ ZWRÓCI
KAŻDY CHORY CZŁOWIEK

BO WIELE ŁASK WSZELKICH
PRZEZ MARYJĘ SPŁYWA
MARYJA UZDRAWIA
MOCĄ SWEGO SYNA

DZIEŃ CHOREGO PO TO
PAPIEŻ USTANOWIŁ
BY KOŚCIÓŁ CHOREMU
POMÓGŁ CZŁOWIEKOWI

WSZAK JAN PAWEŁ II
WSZYSTKICH CHORYCH WIDZIAŁ
KTÓRZY TO DŹWIGAJĄ
WIELKI CIĘŻAR KRZYŻA

BĘDĄC POŚRÓD LUDZI
LECZ W OSAMOTNIENIU
SŁUŻYŁ KOŚCIOŁOWI
DO KOŃCA W CIERPIENIU

CHOCIAŻ DZISIAJ LOURDZKIEJ
MARYI WSPOMNIENIE
LECZ JAN PAWEŁ WIELKI
NASZYM WSPOMOŻENIEM

WSZAK CAŁE SWE ŻYCIE
MARYI POŚWIĘCIŁ
A WIĘC JANIE PAWLE
MIEJ NAS W SWEJ PAMIĘCI

COŚ NAM WSTAWIENNIKIEM
W BOGA OJCA DOMU
WIĘC ŚWIĘTY PAPIEŻU
W DNIU CHORYCH NAM POMÓŻ!

C U D
KIEDY W BEZSILNOŚCI
CZŁOWIEK JEST OBJĘCIACH
MOŻE SIĘ OBJAWIĆ
BOSKA INTERWENCJA

BO CUD TYLKO WTEDY
MOŻE SIĘ DOKONAĆ
GDY SPRAWA PO LUDZKU
BĘDZIE PRZESĄDZONA

TRZEBA PODEJŚĆ TYLKO
Z WIARĄ DO TYCH ZDARZEŃ
A BÓG MIŁOSIERDZIA
DOBROĆ SWĄ OKAŻE

I W KAŻDYM CZŁOWIEKU
SZUKAĆ JEGO TWARZY
MIMO PRZECIWNOŚCI
A CUD SIĘ WYDARZY!