POEZJA P. ŁUCJI

W Y C Z E K I W A N I E
SOBOTA PRZED WIELKIM ZMARTWYCHWSTANIEM PANA
NIE JEST DNIEM ŻAŁOBY LECZ WYCZEKIWANIA
NALEŻY ROZWAŻAĆ TO WSZYSTKO W PAMIĘCI
JAK WIELE ZBAWICIEL DLA LUDZI POŚWIĘCIŁ

I ŻAŁOWAĆ W SERCU ZA SWOJE PRZEWINY
ZA WSZELKIE ODSTĘPSTWA I NIEPRAWE CZYNY
ZRZUCIĆ MASKI, KTÓRE ZAKRYWAJĄ TWARZE
KIEDY SIĘ PRZECHODZI PRZED NAGIM OŁTARZEM

ŻAŁOBNE UBRANIA JUŻ W PIĄTEK WDZIEWANE
NIE MAJĄ ZNACZENIA W NIEDZIELNY PORANEK
ŚMIERĆ JEZUSA KRÓTKO W SWYCH OBJĘCIACH TRZYMA
BOWIEM SIĘ PRZYBLIŻA RADOSNA NOWINA

NIECH W WONI MODLITWY
TRWA WYCZEKIWANIE
NA SZCZĘŚLIWE WKRÓTCE
SPOTKANIE Z PANEM

M E D Y T A C J A
DZIĘKUJĘ CI PANIE ZA TO DOŚWIADCZENIE
KTÓRE NA MNIE SPADŁO NIBY Z GÓRY ORZEŁ
DZIĘKUJĘ CI TAKŻE ŻE MI POKAZAŁEŚ
JAKA MOJA ZGODNOŚĆ Z WOLĄ TWOJĄ BOŻE

GDYŻ STOJĘ ZŁAMANA NA DUCHU I CIELE
PEWNIE WYTRWAŁOŚCI NIE MAM NAZBYT WIELE
CHOĆ CZĘSTO POWTARZAM „JEZU UFAM TOBIE”
MOJE ZAUFANIE: JAK LEŻĄCYCH W GROBIE

LECZ JEŚLI JUŻ KIEDYŚ ZNAJDĘ SIĘ NA MARACH
WTEDY MI NIE BĘDZIE JUŻ POTRZEBNA WIARA
NADZIEJA SIĘ SPEŁNI PO PRZEJŚCIU GRANICY
GDY NA MIŁOSIERDZIE BĘDĘ TWOJE LICZYĆ

WIĘC PROSZĘ O ŁASKĘ BYM WESZŁA W TWĄ JASNOŚĆ
GDY ME ZIEMSKIE OCZY JUŻ NA WIEKI ZASNĄ
I PROSZĘ CIE PANIE-MIEJ WZGLĄD NA MĄ NICOŚĆ
KTÓRA JEST OKRYTA TWOJĄ TAJEMNICĄ

M I Ł O S I E R D Z I E
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA JEZUS USTANOWIŁ
BY ZAGINIONEMU POMÓC GRZESZNIKOWI
WYBRAŁ FAUSTYNĘ DO TEGO ZADANIA
BOWIEM TO OD WIEKÓW BYŁO W BOŻYCH PLANACH

A WIĘC JEJ NAKAZAŁ OBRAZ NAMALOWAĆ
ORAZ PODYKTOWAŁ KORONKI TEJ SŁOWA
WYBŁAGANIE PRZEZ NIĄ OJCA PRZEDWIECZNEGO
MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO

OFIAROWAĆ BOGU ZBAWCZĄ MĘKĘ SYNA
KIEDY SIĘ PRZYBLIŻY PIĘTNASTA GODZINA
I PRZED TYM OBRAZEM „JEZU UFAM TOBIE”
DOSTĄPI ŁASK WSZELKICH MODLĄCY SIĘ CZŁOWIEK

OBMYCIA Z WIN WSZELKICH I KAR DOPUSZCZENIA
KIEDY ZECHCE PODEJŚĆ DO ZDROJU ZBAWIENIA
SIOSTRA FAUSTYNA ZA BOGA WSKAZANIEM
SPISUJE W „DZIENNICZKU” DLA LUDZI PRZESŁANIE

ALBOWIEM PAN JEZUS WOBEC ZŁA OGROMU
PRZEZ SWE MIŁOSIERDZIE CHCE LUDZKOŚCI POMÓC

RZUCAJĄC W JEJ STRONĘ DESKĘ RATUNKOWĄ
CZYNY MIŁOSIERDZIA I MODLITWY SŁOWO
A WIĘC CZERPMY ŁASKI UFNOŚCI NACZYNIEM
KTO ZAUFAŁ BOGU NA WIEKI NIE ZGINIE

A ŚWIĘTO ZATWIERDZIŁ
ŚWIĘTY PAPIEŻ POLAK
BOWIEM TAKA BYŁA
JEZUSOWA WOLA

S E R C E
CZYTAM CODZIENNIE TE SŁOWA
„PATRZ W SERCE WŁÓCZNIĄ PRZEBITE”
I SIEDZĘ ZAMYŚLONA
Z OTWARTYM PRZEDE MNĄ ZESZYTEM

I PRAGNĘ CZYTAĆ W SERCU
KTÓRE OTWARTE DLA WSZYSTKICH
SERCE JAKŻE ZRANIONE
CO NIE ZNA NIENAWIŚCI

SERCE PRZEBACZAJĄCE
KTÓRE CIĄGLE KRWAWI
POMIMO NIEWDZIĘCZNOŚCI
PRAGNĄCE WSZYSTKICH ZBAWIĆ

JEST NAJMIŁOSIERNIEJSZE
I WYROZUMIAŁE
OGARNIĘTE PO BRZEGI
OGNIEM MIŁOŚCI CAŁE

JAKŻE JEST NAJBEZPIECZNIEJ
W SERCU TAKIM PRZEBYWAĆ
KIEDY ZŁO TEGO ŚWIATA
SWE ZAMIARY ODKRYWA

WIĘC SERCE JEZUSOWE
DLA WSZYSTKICH NIECH BĘDZIE SCHRONEM
A WTEDY WSZYSTKIE SERCA
ZOSTANĄ OCALONE.