Podziękowanie za chleb- gminne dożynki

Dożynki gminne w mieście Tyczynie odbyły się 20 sierpnia. Rozpoczęły się Mszą świętą w parafialnej świątyni o godz. 16.00 w obecności Kapłanów z terenu naszej Gminy pod przewodnictwem ks. Proboszcza Mariana Czenczka. Głównym Gospodarzem niedzielnych uroczystości był p. Janusz Skotnicki, Burmistrz Miasta i Gminy w Tyczynie.