Podziękowanie Ks. Krzysztofowi

W ostatnią sobotę 25 sierpnia 2018 roku mocą dekretu ks. Biskupa Jana Wątroby nastąpiły zmiany wikariuszowskie i proboszczowskie na terenie diecezji rzeszowskiej. Ks. Krzysztof Książek przeszedł do parafii Jasło- Dobrego Pasterza w Jaśle, gdzie sprawował swój urząd wikariuszowski. Pragniemy podziękować Mu za jego dotychczasową pracę duszpasterską w naszej wspólnocie oraz życzyć błogosławieństwa Bożego oraz darów Ducha Świętego na nowej placówce. Ad multos annos!