PIELGRZYMKA DO STAREJ WSI

Na szlak 292 pieszej pielgrzymki do Starowiejskiej Pani pątnicy wyruszyli w sobotę 7 września pod przewodnictwem ks. Mateusza Juszczyka. W grupie wyruszającej z Tyczyna znalazły się także siostry dominikanki: Teresa i Cypriana. W Hermanowej dołączyli pielgrzymi z ks. Wiesławem Bednarzem a w Białce dołączyła grupa z parafii Lecka wraz z ks. Stanisławem Kowalem i diakonem Szymonem. Łącznie w sobotnim pielgrzymowaniu uczestniczyło 436 osób. Po przejściu ponad 40 km w Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii.

W niedzielę na uroczystą Sumę dojechali pielgrzymi z Tyczyna, którzy nawiedzili także miejsce kultu św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Popołudniu wraz ks. Mateuszem uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

W poniedziałek o godz. 6:00 grupa około 40 osób uczestniczyła we Mszy św. pożegnalnej, aby następnie wraz z ks. Łukaszem Ślęczką powrócić do Tyczyna, gdzie uroczyście zostali powitani przez ks. Proboszcza i liczna grupę parafian.

Wszystkim pątnikom składamy serdeczne podziękowania za trud, za modlitwę, za niesione intencje i za świadectwo wiary. Szczególne podziękowania dla osób zaangażowanych w przygotowanie pielgrzymki, wszystkich posługujących (śpiew, modlitwa, dyżur przy krzyżu, niesienie tub, transport, zaopatrzenie) oraz dobrodziejów, którzy na trasie oraz w Starej Wsi okazywali serce i gościnność.