PASCHA CHRYSTUSA – TRIUMF ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ

Wydawało się, że to już koniec, na szczęście tylko się wydawało. Dostojnicy żydowscy, żołnierze rzymscy zostali wprowadzeni w zdumienie, jak to możliwe, że On zmartwychwstał, niemożliwe stało się jednak możliwym.

Czcigodni Parafianie, Wielebne Siostry Zakonne!

W imieniu nas Kapłanów pragniemy przekazać Wam najlepsze życzenia, by niemożliwe za sprawą Chrystusa z Nazaretu stawało się możliwe, byście zawsze widzieli rozwiązanie nawet w najtrudniejszych sytuacjach swojego życia. Bądźcie wzruszeni Jego miłością, która promuje cud Zmartwychwstania w czasie każdej Eucharystii. Ten urok Jezusa zaprowadzi Was do miejsca gdzie nie gaśnie słońce a zbawieni wołają radosne Alleluja:Chwalmy Pana.

WASI DUSZPASTERZE

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !