OGŁOSZENIA!!!

— kościół będzie otwarty w ciągu dnia na indywidualną modlitwę (do 5 osób w kościele)

— na Mszy św. o godz. 6:30 i 18:00 tylko osoby związane z intencją (5 osób w kościele)

— Msze św. w niedzielę bez udziału wiernych

— o godz. 12:00 transmisja Mszy na Facebooku