OGŁOSZENIA

                      OGŁOSZENIA  29. 03. 2020   NIEDZIELA  V W. Postu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  • Dziś zmiana czasu na letni. Śpimy krócej!

– od poniedziałku spowiedź indywidualna w godzinach:

10.00 -12.00  i po południu 15.00 -17.00. W kościele może przebywać do 5 osób. Prosimy o zachowanie tego przepisu. Spowiedź odbywać się będzie w konfesjonale lub przedsionku po prawej stronie ołtarza.

– we Mszy św. w tygodniu mogą uczestniczyć tylko ci, którzy mają zamówioną intencję; maksymalnie 5 osób. (od 12 kwietnia – maksymalnie 50 osób)

– w niedzielę będą msze bez udziału wiernych. Msza o godz. 12.00 będzie transmitowana na Facebook: https://www.facebook.com/parafiatyczyn/
Kościół w niedzielę będzie zamknięty do godz. 13:00. Do indywidualnej modlitwy kościół zostanie otworzony od 13:00 do 20:00.

– korzystajmy w domach z mass media uczestnicząc w nabożeństwach.

 Proszę śledzić na bieżąco ogłoszenia.
Prosimy zapoznać się także z Zarządzeniami ks. Biskupa dotyczącymi duszpasterstwa w czasie epidemii:

                KOMUNIKATY KURII – V Niedziela Wielkiego Postu,

Odpowiadając na apel papieża Franciszka proszącego o modlitwę w intencji całej ludzkości zagrożonej pandemią, wzywamy wszystkich wiernych, a szczególnie członków Żywego Różańca, do solidarnej modlitwy różańcowej w swoich domach i rodzinach. Niech poszczególne parafialne Róże Różańcowe podzielą sobie każdy dzień tygodnia w taki sposób, by całe dni były wypełnione modlitwą różańcową. Niech to będzie nasz wielkopostny dar złożony Bogu w tym trudnym czasie.

W najbliższą sobotę, 28 marca br., TVP Rzeszów przeprowadzi z kościoła św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie transmisję nabożeństwa ku czci św. Charbela. Początek o godz. 19. Uczestnicząc za pośrednictwem TVP Rzeszów w tym nabożeństwie będziemy mogli prosić tego sławnego świętego o ochronę naszych rodzin, o zdrowie dla zakażonych wirusem, o przerwanie zgubnych skutków epidemii a nade wszystko o przemianę naszych serc. Serdecznie zapraszamy.

Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego w sprawie prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami władz państwowych oraz po uwzględnieniu Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

Zasady ogólne:

Wszyscy wierni znajdujący się na terytorium Diecezji Rzeszowskiej mogą skorzystać z udzielonej przez Biskupa Rzeszowskiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca br. aż do odwołania.

Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.

Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą. Albowiem „wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów” (kan. 213 KPK).

Wierni są usilnie proszeni o zastosowanie się do przepisów państwowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. w okresie od 25.03.2020 do 11.04.2020 r. w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego kult i posługujących. Natomiast od dnia 12.04.2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania) aż do odwołania w trakcie sprawowania kultu może być obecnych 50 osób (Zob. Rozporządzenie MZ z dnia 24 marca 2020 r., §1, p.4 w: DZ.U. z dnia 24 marca 2020 r., poz. 522). Przepisy te mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju nabożeństw odprawianych w miejscach publicznie dostępnych (kościołach parafialnych, rektoralnych, kaplicach itp.). Należy wziąć pod uwagę, że przepisy te mogą podlegać zmianom.

       OGŁOSZENIA  22. 03. 2018   NIEDZIELA  IV  Wielkiego Postu

– Msze św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 14:00; 16:00. Rozporządzenie ogranicza liczbę uczestników do 50 osób, dlatego prosimy, aby pozostać w domach;  uczestniczmy we Mszy i nabożeństwach przez radio i telewizję. Transmisja Mszy św. z naszego kościoła na Facebooku o godz. 12:00.

– Nie będzie w kościele nabożeństwa Gorzkich Żali – zachęcamy do modlitwy w domu – transmisja w Radio VIA o godz. 17:00.

– Odwołujemy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z czwartku i piątku. Będzie natomiast transmisja Drogi Krzyżowej o godz. 20:00 na Facebooku. Odwołane zostają rekolekcje wielkopostne. Korzystajmy z różnych form rekolekcji w domach przez środki społecznego przekazu.

– W środę Przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Początek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dokonajmy prywatnie rozpoczęcia duchowej adopcji w domu łącząc się duchowo ze wszystkimi – będzie transmisja tej Mszy św. o godz. 18:00.

– Kancelaria parafialna działa na zasadzie „przez telefon”.

– Odwołujemy odwiedziny chorych przed Wielkanocą. W razie konieczności zawsze można prosić o taką posługę.

– W tygodniu kościół będzie otwarty dla modlitwy indywidualnej. Od  15.00  do 18.00 będzie można skorzystać z sakramentu pokuty zachowując rozporządzenia dot. obecnej sytuacji.

– Caritas zawiesza zbiórkę żywności z ok. Wielkanocy.

PROSIMY ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO ewentualne nowe INFORMACJE.

                 OGŁOSZENIA  15. 03. 2020   NIEDZIELA  III  Wielkiego Postu

Msze św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 14:00; 16:00. Rozporządzenie ogranicza liczbę uczestników do 50 osób, dlatego prosimy, aby w domach pozostali ci wszyscy, których dotyczy dyspensa wydana przez Ks. Biskupa.
Nie będzie w kościele nabożeństwa Gorzkich Żali – zachęcamy do modlitwy w domu – transmisja w Radio VIA o godz. 17:00.

W tygodniu kościół będzie otwarty dla modlitwy indywidualnej. Pozostałe informacje wg. Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Rzeszowskiego. Msze św. o godz. 6:30 i 18:00 pozostają bez zmian z zachowaniem rozporządzeń ministerialnych

Odwołuje się wszystkie spotkania w grupach. Poradnia Rodzinna następne spotkanie planowane w 3 niedzielę kwietnia. Kurs Przedmałżeński odwołany; o wznowieniu będzie informacja.

– W środę Nowenna do MB Nieust.Pomocy;   w czwartek Adoracja Najśw. Sakramentu.

– Rozpoczynamy zbiórkę żywności trwałej dla znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej. Kosze będą wystawione przy bocznych ołtarzach do dnia spowiedzi wielkopostnej tj. do Wielkiego Wtorku.  Żywność będzie rozdzielana  w Wielką Środę od 16.00.

– Oprócz modlitwy w rodzinach i Pisma św. niech w tych dniach szczególnych, gdy jesteśmy jakby zamknięci w domach towarzyszy nam także prasa katolicka.

– Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu. Nie wyznaczamy na razie kolejnego sprzątania.

PROSIMY ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO INFORMACJE, PONIEWAŻ W KAŻDEJ CHWILI MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY NINIEJSZYCH ZARZĄDZEŃ.