OGŁOSZENIA 19.11.2017 – ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA

OGŁOSZENIA 19. 11. 2017 NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA

– Dzisiaj obchodzimy I Światowy Dzień Ubogich, pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Papież Franciszek napisał specjalne Orędzie na ten dzień (CZYT. NA KOŃCU OGŁOSZEŃ)
– W Poniedziałek Św. Rafała Kalinowskiego; we wtorek wsp. Ofiarowania NMP; w środę wsp. Św. Cecylii – patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Panu Organiście, zespołom i wszystkim zaangażowanym w śpiew liturgiczny dziękujemy za posługę dla piękna liturgii i składamy życzenia błogosławieństwa Bożego za przyczyną Św. patronki Cecylii.
– We wtorek spotkanie Akcji Katol.; środę Nowenna a w czwartek Adoracja.
– W sobotę Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Naszej parafii, Odpust parafialny. Msze św. będą o : 7.00, 11.00 i 18.00. Starajmy się powstrzymywać od prac niekoniecznych i wziąć udział we Mszy św. Przewodniczyć będzie ks. Dr Sławomir Jeziorski nasz rodak. Staraniem zespołu Caritas, będą, jak co roku, rozprowadzane „Katarzynki” – pobłogosławione serca. Dochód z tej sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc dla najbardziej potrzebujących w parafii. Uroczystość z okazji Święta Patronalnego Gminy Tyczyn rozpocznie się w sobotę o 15.30 w Domu Kultury. Organizatorzy Burmistrz Tyczyna i Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają. W programie: wręczenie odznaczeń parom małżeńskim z ok. Złotych Godów oraz przedstawienie dot. życia i przesłania służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w wyk. Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ w Tyczynie.
– Różaniec w przyszłą niedzielę prowadzi róża Św. Jadwigi.
– W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej i KSM-u. Ponowimy Akt przyjęcia Chrystusa na Króla i Pana. W Katedrze początek urocz. O 11.30.
– W dzisiejszym wydaniu Niedzieli polecamy m.in. artykuł dot. oświadczenia Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, o Nowennie Pompejańskiej; o smutku i depresji oraz dodatek dla Młodzieży.
– Dziś czynna Poradnia Rodzinna od 12.15.
– Bóg zapłać za sprzątanie Kościoła w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek po Mszy wieczornej i w piątek prosimy o pomoc parafian z następujących rodzin z ul. Wyzwolenia: Baran Zofia, Kościółek Kazimierz, Bielec Joanna, Oczoś Barbara, Drozd Renata, Rybka Lesław, Rybka Wiesław, Borowiec Iwona, Mazur Barbara, Cymerys Jolanta, Nowiński Janusz.

Orędzie Franciszka na Dzień Ubogich

Znaczeniu Światowego Dnia Ubogich, obchodzonego w tym roku po raz pierwszy 19 listopada, poświęcił Franciszek swoje orędzie opublikowane we wtorek w Watykanie. Zaznaczył, że dzień ten będzie obchodzony co roku w XXXIII Niedzielę Zwykłą – tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla. Swoje przesłanie Ojciec Święty opatrzył hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

Papież przypomina, że „kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim”. Zaznacza, że jest to miłość, dająca całego siebie, również swoje życie (por. 1 J 3, 16). Podkreśla, że od początku swych dziejów wspólnota chrześcijańska rozumiała, iż życie uczniów Jezusa powinno wyrazić się poprzez braterstwo i solidarność. Wskazuje na szczególny wzór, jaki pozostawił całemu Kościołowi św. Franciszek z Asyżu. „Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii”- stwierdza Ojciec Święty i dodaje: „Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie”.

Franciszek wyjaśnia, że ubóstwo oznacza serce pokorne, które potrafi zaakceptować siebie jako ograniczone i grzeszne stworzenie, aby pokonać pokusę własnej wszechmocy, która zwodzi nas fałszywą obietnicą nieśmiertelności. Jest ono miarą, która pozwala ocenić poprawne wykorzystanie dóbr materialnych, a także umożliwia przeżywanie relacji i uczuć bez egoizmu oraz zaborczości. Wskazuje, że bieda obecna jest także w dzisiejszym świecie i „ma oblicze kobiet, mężczyzn oraz dzieci wykorzystywanych do podłych interesów, podeptanych przez przewrotną logikę władzy i pieniądza” i jest owocem niesprawiedliwości społecznej, biedy moralnej oraz chciwości nielicznych, a także ogólnej obojętności. Papież podkreśla skandal narastających nierówności społecznych. Cytuje słowa bł. Pawła VI, który mówił, że ubodzy należą do Kościoła poprzez «prawo ewangeliczne» i zobowiązują do opcji fundamentalnej na ich rzecz.
Czytaj także: Treść orędzia Ojca Świętego na I Światowy Dzień Ubogich

Ojciec Święty wskazuje, że ustanowiony przez niego na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia Światowy Dzień Ubogich powinien zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Proponuje, by stanowił on okazję do przyjacielskich spotkań naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą. „U podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które będą realizowane w tymże Dniu, niech będzie zawsze modlitwa. Nie zapominajmy, że Ojcze nasz jest modlitwą ubogich” – stwierdza Franciszek. „Ojcze nasz jest modlitwą, która wyraża się w liczbie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest «nasz», a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, udziału i wspólnej odpowiedzialności” – napisał papież.